Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

DSpace Repository

Language: English čeština 

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schneider, Jaromír
dc.contributor.author Calábková, Zdeňka
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:08:06Z
dc.date.available 2010-07-13T14:08:06Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/745
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá strategií rozvoje mikroregionu v souladu se záměry regionální politiky a regionálního rozvoje. V teoretické části se zabývá pojmy teorie regionu, regionální politiky a regionálního marketingu. V praktické části je provedena analýza současného stavu mikroregionu a v návaznosti na ni je definována strategie rozvoje řešeného území, v jejíž poslední části jsou navrženy projekty pro rozvoj tohoto území. cs
dc.format 93 cs
dc.format.extent 2893994 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject region cs
dc.subject regionální politika cs
dc.subject regionální marketing cs
dc.subject analýza současného stavu cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategie rozvoje mikroregionu cs
dc.subject projekty pro rozvoj území cs
dc.subject region en
dc.subject regional politics en
dc.subject regional marketing en
dc.subject strategy of the planning and the development of the current situation en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategic development plan en
dc.subject project of the development en
dc.title Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička cs
dc.title.alternative The strategy of the development of the micro region Bystřička en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Macháček, Jiří
dc.date.accepted 2006-06-01
dc.description.abstract-translated This Master thesis deals with the strategy of the development of the micro region in accordance with the aims of the regional politics and the regional development plan. The theoretical part explains the terms such as the theory of region, regional politics and the regional marketing. The practical part analyzes the current state of the micro region. This is followed by strategy of the development plan of this area, the last part focuses on the project connected to the development of the region. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3801
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
calábková_2006_dp.pdfBlocked 2.759Mb PDF View/Open
calábková_2006_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
calábková_2006_op.doc 40Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account