Analýza připravenosti ČR na přijetí Eura

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza připravenosti ČR na přijetí Eura

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ondrčka, Pavel
dc.contributor.author Broklová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:09:17Z
dc.date.available 2010-07-13T14:09:17Z
dc.date.issued 2006-01-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/748
dc.description.abstract Cílem této práce je analyzovat současnou připravenost České republiky na přijetí Eura. Teoretická část práce popisuje proces vzniku Evropské měnové unie, podstatu kursového mechanismu ERM. Dále proces vzniku Maastrichtské smlouvy (formálně Smlouva o Evropské unii) a definici v ní obsažených konvergenčních kritérií. Analytická část seznamuje s vývojem a současným stavem připravenosti ekonomiky České republiky. Analyzuje postup České republiky v přibližování se ke stanoveným hodnotám Maastrichtských kritérií. Dále hodnotí její zásadní kroky, prostřednictvím nichž řeší případné problémy a překážky v tomto důležitém procesu Evropské integrace. cs
dc.format 61 s. cs
dc.format.extent 720540 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Euro cs
dc.subject měnová unie cs
dc.subject Maastrichtská smlouva cs
dc.subject konvergenční kritéria cs
dc.subject cílování inflace cs
dc.subject reformy veřejných financí cs
dc.subject Euro en
dc.subject monetary union en
dc.subject Maastricht Treaty en
dc.subject konvergence criteria en
dc.subject inflation targeting en
dc.subject reforms of public finances en
dc.title Analýza připravenosti ČR na přijetí Eura cs
dc.title.alternative Analysis of Czech republic's preparedness for Euro adoption en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dobeš, Kamil
dc.date.accepted 2006-01-30
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to analyse nowadays readyness of the Czech republic to addmit Euro. The theoretical part describes the process of formation of the Economic and Monetary Union and explains the base of Exchange-Rate Mechanism. This part also contains describtion of the beginning and the principles of the the Maastricht Treaty (formally, the Treaty on European Union) and definition of economic convergence criteria. The analysis presents the development and the present stage of readyness of the Czech ekonomy. This part analysis the process of approaching of the Czech republic to the assigned values of Maastricht crite-ria. Also, it evaluate the fundamental steps of the Czech republic, by means of which it is able to solve possible problems and barriers in this important process of the europien integration. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/112 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2166
dc.date.assigned 2005-10-14
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
broklová_2006_bp.pdfBlocked 703.6Kb PDF View/Open
broklová_2006_vp.pdf 1.612Mb PDF View/Open
broklová_2006_op.pdf 1.632Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account