Analýza podnikového vzdělávání pro firmu Eurest, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza podnikového vzdělávání pro firmu Eurest, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kacr, Josef
dc.contributor.author Kalábová, Markéta
dc.date.accessioned 2010-07-17T03:43:48Z
dc.date.available 2010-07-17T03:43:48Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7502
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá podnikovým vzděláváním ve společnosti Eurest, s.r.o. Je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. První analyzuje cíle, výhody a nevýhody podnikového vzdělávání. Podrobně charakterizuje jeho jednotlivé fáze od identifikace a analýzy vzdělávacích potřeb, až po jeho vyhodnocování. Ve druhé části poznáte blíže společnost Eurest, s.r.o., její historii, zákazníky, Těžiště bakalářské práce tvoří analýza současného stavu podnikového vzdělávání v uvedené firmě a její vyhodnocení. Metodickým nástrojem analytických postupů byl průzkum názorů a postojů pracovníků společnosti provedený dotazníkovým šetřením doplněný analýzou SWOT. Na závěr jsou popsány návrhy na zlepšení současného stavu podnikového vzdělávání ve společnosti. cs
dc.format 69 s., 6 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 5824104 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Vzdělávání cs
dc.subject podnikové vzdělávání cs
dc.subject podnikové školení cs
dc.subject kouč cs
dc.subject metody vzdělávání cs
dc.subject plánování vzdělávání cs
dc.subject učící se organizace cs
dc.subject Education en
dc.subject organizational learning en
dc.subject corporate training en
dc.subject coach en
dc.subject educating methods en
dc.subject curricu-lum en
dc.subject the knowing organization en
dc.title Analýza podnikového vzdělávání pro firmu Eurest, s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of business education for company Eurest, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kressová, Petra
dc.date.accepted 2008-06-09
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis deals with business education in company Eurest, s.r.o. It is fission into two parts - theoretic and practical. First part analyses purposes, benefits and disadvantages of business education. In deal characterize his individual phases from identification and analyses education needs, when after his plotting. In the second know more closely com-pany Eurest, s.r.o., her story, consumer, Bases of bachelor' s thesis forms analysis state-of-the-art business education in the presentation company and her evaluation. Me-thodical tools analytical progress was inquiry opinions and positions of workers of the company. It was effected questionnaire inquiry supplemented analyses SWOT. In final part there are described improvement suggestion of state-of-the-art business education in company. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9758
dc.date.assigned 2008-03-21
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kalábová_2008_bp.pdfBlocked 5.554Mb PDF View/Open
kalábová_2008_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
kalábová_2008_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account