Studie antropometrických charakteristik nohou u skupin diabetiků a nediabetiků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studie antropometrických charakteristik nohou u skupin diabetiků a nediabetiků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černeková, Martina
dc.contributor.author Trbušková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:11:14Z
dc.date.available 2010-07-13T14:11:14Z
dc.date.issued 2006-05-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/751
dc.description.abstract V diplomové práci se zabývám analýzou proporcionálních rozměrů nohou u skupin diabetiků a nediabetiků u populace nad 50 let. Naměřené hodnoty u rozdílných věkových skupin probandů jsou následně srovnávány a vyhodnocovány. Byly měřeny délkové, obvodové a výškové rozměry nohou. Také jsme provedli jednoduché neuropatické vyšetření a zjišťovali poškození nouhou deformitami. Některé osobní údaje a základní informace týkající se diabetu jsme zaznamenávali pomocí dotazníků. cs
dc.format 91 s., 29 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 8745836 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject diabetis mellitus cs
dc.subject syndrom diabetické nohy cs
dc.subject antropometrické měření nohou cs
dc.subject neuropatické vyšetření nohou cs
dc.subject diabetes mellitus en
dc.subject syndrom en
dc.subject measurement of feet en
dc.subject neuropatic measurement en
dc.title Studie antropometrických charakteristik nohou u skupin diabetiků a nediabetiků cs
dc.title.alternative Study of antropometric characterictic of feet in groups of diabetic and non-diabetic en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pavlačková, Jana
dc.date.accepted 2006-06-20
dc.description.abstract-translated In my graduation theses I engage in an analysis of feet of diabetic and non-diabetic in the population over 50 years. Measured values in different age groups of probands were consequently confronted and evaluated. Measures of lenght, perimeter and height were taken. We also have made easy neuropatic investigation and probed damage of feet by deformities. Some of personal datas and basic information about diabetes we have written down in questionnaires. en
dc.description.department Ústav inženýrství a hygieny obouvání cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/198 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství a hygiena obouvání cs
dc.thesis.degree-discipline Footwear Engineering and Hygiene en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 3168
dc.date.assigned 2006-02-06
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
trbušková_2006_dp.pdf 8.340Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account