Solární systémy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Solární systémy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adámek, Milan
dc.contributor.author Šimoník, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-17T03:57:33Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:30Z
dc.date.issued 2008-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7528
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku solárních termálních systémů a jejich využití pro ohřev vody v rodinných domech. Úvodem popisuje Slunce, možnosti využití jeho tepelného záření. Pak se zabývá podmínkami v ČR. Následuje popis a charakteristika vybraných tepelných kolektorů. V praktické části přibližuje návrh solárního systému pro konkrétní RD, možnosti státních dotací a návratnost investice. cs
dc.format 70 s. cs
dc.format.extent 1216733 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.05.2010
dc.subject solar system en
dc.subject collector en
dc.subject the Sun en
dc.subject solární systém cs
dc.subject kolektor cs
dc.subject Slunce cs
dc.title Solární systémy cs
dc.title.alternative Solar systems en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kodriková, Klára
dc.date.accepted 2008-06-04
dc.description.abstract-translated This bachelor work is focused on solar thermal systems and their usage for heating water preparation in family houses. Preliminary describes the Sun, posibilities of solar radiation utilization. Then follows with conditions in Czech Republic. After that is description and characteristic of the picked thermal collectors. In the practice section shows system design for concrete family house, possibility for government grant and recovery of investment. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9148
dc.date.assigned 2008-02-20
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject solární tepelné panely cs
local.subject rodinné domy cs
local.subject solar thermal panels en
local.subject single family houses en


Files in this item

Files Size Format View
šimoník_2008_bp.pdfBlocked 1.160Mb PDF View/Open
šimoník_2008_vp.doc 292Kb Microsoft Word View/Open
šimoník_2008_op.doc 74.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account