Aminokyselinové zloženie vyšších húb

DSpace Repository

Language: English čeština 

Aminokyselinové zloženie vyšších húb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rop, Otakar
dc.contributor.author Hadrbolcová, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-17T03:58:27Z
dc.date.available 2010-07-17T03:58:27Z
dc.date.issued 2008-06-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7532
dc.description.abstract Bakalárska práca pojednáva o vyšších hubách, bazídiomycétach a ich využití ako doplnkového zdroja kódovaných aminokyselín potrebných pre tvorbu bielkovín, ale i aminokyselín nekódovaných, ktoré majú pozitívne účinky na ľudský organizmus. Práca je rozdelená do piatich častí. Prvá a druhá časť sa zaoberá všeobecnou charakteristikou ríše húb, ich rozmnožovaním, rastom a výživou. Ďalšie časti sa venujú bielkovinám, a ich stavebným jednotkám, teda aminokyselinám. V posledná, piata časť sa bližšie venuje jednotlivým druhom bazídiových húb a aminokyselinám v nich obsiahnutých. Zameriava sa na výskumy uskutočňované vedcami v Číne, Japonsku i Tanzánii. cs
dc.format 56 s. cs
dc.format.extent 1132009 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject vyššie huby cs
dc.subject bazídiomycéty cs
dc.subject bielkoviny cs
dc.subject aminokyseliny cs
dc.subject mushrooms en
dc.subject Basidiomycota en
dc.subject proteins en
dc.subject amino acids en
dc.title Aminokyselinové zloženie vyšších húb cs
dc.title.alternative Amino acids in Basidiomycetes en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lazárková, Zuzana
dc.date.accepted 2008-06-11
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis dissert on Basidiomycota and their improvement as complementary source of coded amino acids that are necessary for proteins creation. Basidiomycota are source of uncoded medicinal amino acids, too. This labour is devided to five parts. There is speak about characteristic of Fungi, reproduction, grow up and nutrition of them in the first and second parts. In the next parts is sticked at proteins and amino acids. The last part closer specifies amino acids composition of Basidiomycota. The researches were completed by scientist from China, Japan and Tanzania, too. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 7687
dc.date.assigned 2007-11-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hadrbolcová_2008_bp.pdfBlocked 1.079Mb PDF View/Open
hadrbolcová_2008_vp.doc 33Kb Microsoft Word View/Open
hadrbolcová_2008_op.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account