Využití satelitní navigace pro elektronickou knihu jízd

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití satelitní navigace pro elektronickou knihu jízd

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adámek, Milan
dc.contributor.author Kotas, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-17T04:01:33Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:30Z
dc.date.issued 2008-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7541
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje navigačním systém GPS (Global Positioning System) s propojením na elektronickou knihu jízd, konkrétně systémy Lupus, EuroSat a Spirit. V úvodu je popsán začátek vzniku GPS dále obecný popis elektronické knihy jízd. Podrobně je popsán softwarové s hardwarové vybavení tři typů z mnoha systémů elektronické knihy jízd na našem území. V bakalářské práci jsou popsány možnosti využití systému v praxi, základní znalosti pro pochopení a možné uplatnění systému ke svému prospěchu. Materiál je přínosem k počátečnímu pochopení systému a využití tohoto potenciálu k vlastní realizaci. cs
dc.format 70 s. cs
dc.format.extent 2644449 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.05.2010
dc.subject GPS en
dc.subject the electronic driwing book en
dc.subject the systém Lupus en
dc.subject the systém Auto-GPS en
dc.subject systém Spirit en
dc.subject on-line searching en
dc.subject off-line searching en
dc.subject GPS cs
dc.subject elektronická kniha jízd cs
dc.subject systém Lupus cs
dc.subject systém Auto-GPS cs
dc.subject systém Spirit cs
dc.subject on-line vyhledávání cs
dc.subject off-line vyhledávání cs
dc.title Využití satelitní navigace pro elektronickou knihu jízd cs
dc.title.alternative Utilization of satelite navigation for elektronic library en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Macků, Lubomír
dc.date.accepted 2008-06-05
dc.description.abstract-translated Bachelor work describes navigation systém GPS (Global Positioning Systém) with conection to a electronic drives book, especially systém Lupus, EuroSat and Spirit. In the introduction I have described the beginning of creation GPS and than the basic definition of the drivers book. Insimilar way is described the software and hardware equipment of these three systéme out of many others that are used in our territory. This bachelor work has showed possibilities and of usaje the systém in profession, basic knowledge for understanding and enforcing to our self success. This materiál can be contribution to the first understanding of this systém and utilize this potecial to our self realization. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9091
dc.date.assigned 2008-02-20
utb.result.grade D
local.subject GPS (navigační systém) cs
local.subject GPS (navigation system) en


Files in this item

Files Size Format View
kotas_2008_bp.pdfBlocked 2.521Mb PDF View/Open
kotas_2008_vp.doc 292Kb Microsoft Word View/Open
kotas_2008_op.doc 286.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account