Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Dobroslav
dc.contributor.author Dvořáková, Iva
dc.date.accessioned 2010-07-17T04:16:09Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:31Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7576
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, a.s. Hlavním cílem je analýza a posouzení postavení společnosti XY, a.s. na trhu a na základě analýzy navrhnout potřebná opatření ke zlepšení konkurenčního postavení firmy. Uvedené téma je pro mě zajímavé z hlediska postavení české výrobní firmy na mezinárod-ním trhu. Ve své práci jsem využila moderní metody analýzy jako je BCG matice, SWOT analýza a Porterova analýza pěti konkurenčních sil. cs
dc.format 61 s. cs
dc.format.extent 629007 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 23.05.2010
dc.subject BCG matice cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject BCG matrix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject competitiveness en
dc.title Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, a.s. cs
dc.title.alternative The Competition analysis of XY, Inc. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Skývová, Jitka
dc.date.accepted 2008-06-09
dc.description.abstract-translated The main theme of my work is the Analysis of Company's XY Competitiveness, Inc. The main objective is the analysis and evaluation of the position of company XY, Inc. on the market and according to this analysis I suggested steps that would be needed to improve the competitive position of company XY. The mentioned theme is attractive for me from the point of view of a productive Czech company situated on the international market. In my work I applied modern analysis methods such as BCG matrix, SWOT analysis and Porter analysis of five competitive powers. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/118 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9458
dc.date.assigned 2008-03-17
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
dvořáková_2008_bp.pdf 614.2Kb PDF View/Open
dvořáková_2008_vp.pdf 37.62Kb PDF View/Open
dvořáková_2008_op.pdf 39.81Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account