Finanční analýza společnosti RONA, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finanční analýza společnosti RONA, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pálka, Přemysl
dc.contributor.author Karasová, Katarína
dc.date.accessioned 2010-07-17T04:24:07Z
dc.date.available 2018-05-23T23:00:08Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7596
dc.description.abstract Ve své práci jsem analyzovala finanční zdraví společnosti Rona, a.s. Hlavním cílem mé práce bylo zjistit finanční situaci společnosti v letech 2003 - 2006 a pokusit se navrhnout opatření k udržení a zlepšení finanční situace podniku. Práce byla členěna do dvou částí. V teoretické části jsem se zabývala popisem finanční analýzy, účelem, zdroji, uživateli, nedostatky a metodami finanční analýzy. Praktická část navazovala na teoretickou. V úvode byla charakterizována analyzovaná společnost, konkurenční společnost, s kterou bylo provedeno srovnání a celkové odvětví, ve kterém firma podniká. Následovala vlastní finanční analýza, vyhodnocení finanční situace firmy a srovnání s konkurentem. Závěrečná část obsahuje zhodnocení zjištěných výsledků včetně návrhů a doporučení pro další činnost podniku. cs
dc.format 78 cs
dc.format.extent 1529004 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2018
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject čistý pracovní kapitál cs
dc.subject ukazatele rentability cs
dc.subject ukazatele likvidity cs
dc.subject ukazatele zadluženosti cs
dc.subject ukazatele aktivity cs
dc.subject souhrnné ukazatele cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject net working capital en
dc.subject profitability ratios en
dc.subject liquidity ratios en
dc.subject debt ratios en
dc.subject activity ratios en
dc.subject summary ratios en
dc.title Finanční analýza společnosti RONA, a.s. cs
dc.title.alternative Financial analysis of company RONA, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kučo, Stanislav
dc.date.accepted 2008-06-09
dc.description.abstract-translated I analyzed financial health of the company RONA Co. Ltd. in this bachelor thesis. The main aim of this thesis was to find out financial situation of the company in years 2003-2006 and to suggest steps for sustainability and improvement of financial situation of the company. The thesis is divided into two parts. Theoretical part contains characteristics of financial analysis, its purpose, sources, shareholders, deficiencies and methods. Practical part is connected with the theoretical part. Prologue contains characteristics of the analyzed company aned competitive company, which was compared with analyzed company, and characteristics of branch of company's business. Then follows the financial analysis, evaluation of fi-nancial situation of analyzed company and comparison with competitive company. The final part contains the valorizing of results including proposals and recommendations for next activities of the company. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9197
dc.date.assigned 2008-03-21
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
karasová_2008_bp.pdfBlocked 1.458Mb PDF View/Open
karasová_2008_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
karasová_2008_op.pdf 45.40Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account