Projekt zvýšení konkurenceschopnosti Salonu Lada na místním trhu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti Salonu Lada na místním trhu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla cs
dc.contributor.author Holečková, Iveta cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T04:34:22Z
dc.date.available 2010-07-17T04:34:22Z
dc.date.issued 2008-05-05 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7619
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce je projekt zvýšení konkurenceschopnosti malé firmy z oblasti kadeřnických a kosmetických služeb - Salonu Lada. Teoretická část vymezuje základní poznatky z oblasti služeb, konkurence a konkurenceschopnosti. V praktické části je uvedena charakteristika firmy a provedeny analýzy makroprostředí, mikroprostředí, SWOT analýza a analýza marketingového mixu firmy. Na základě poznatků, které vyplynuly z analýz, jsou v projektové části navržena opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti Salonu Lada na místním trhu, zejména v oblasti technologie a komunikačního mixu. Pomocí nákladové, časové a rizikové analýzy je navržen postup implementace vzniklého projektu do praxe. cs
dc.format 104 s. cs
dc.format.extent 812450 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject služby cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject analýza SLEPTE cs
dc.subject Porterova analýza pěti konkurenčních sil cs
dc.subject BCG analýza cs
dc.subject technologie cs
dc.subject propagace cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject kadeřnictví cs
dc.subject kosmetika cs
dc.subject pedikúra cs
dc.subject manikúra cs
dc.subject competition en
dc.subject competitiveness en
dc.subject services en
dc.subject marketing mix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject SLEPTE analysis en
dc.subject Porter's analysis of five competing forces en
dc.subject BCG analysis en
dc.subject technology en
dc.subject promotion en
dc.subject quality en
dc.subject communication mix en
dc.subject hairstyling en
dc.subject cosmetics en
dc.subject pedicure en
dc.subject manicure en
dc.title Projekt zvýšení konkurenceschopnosti Salonu Lada na místním trhu cs
dc.title.alternative Project of higher competitiveness of Salon Lada in the local market en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Horáková, Zdeňka cs
dc.date.accepted 2008-06-03 cs
dc.description.abstract-translated The subject of the Master thesis is the project of increase of the small company competitiveness in the area of hairstyling and cosmetic services - Salon Lada. The theoretical part defines basic terms from the area of services, competition and competitiveness. The practical part provides characteristics of the company and analyses macro and micro economic environment, SWOT analysis and the company's marketing mix. The analysis conclusions are the ground for measures proposed to increase competitiveness of Salon Lada in the local market, especially as to technology and communication mix. Cost, time and risk analysis are instruments for the project of implementation in practice. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8416
dc.date.assigned 2008-03-14 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
holečková_2008_dp.pdfBlocked 793.4Kb PDF View/Open
holečková_2008_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
holečková_2008_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account