Biologicky rozložitelné polymery na bázi odpadů z mlékárenského průmyslu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Biologicky rozložitelné polymery na bázi odpadů z mlékárenského průmyslu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sáha, Petr
dc.contributor.author Sedlařík, Vladimír
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:14:36Z
dc.date.available 2010-07-13T14:14:36Z
dc.date.issued 2006-04-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/762
dc.description.abstract Předkládaná práce se zabývá možnostmi využití odpadních materiálů pro modifikaci syntetických polymerů. Toto řešení se jeví jako výhodné nejen z hlediska ochrany životního prostředí, ale má i své ekonomické opodstatnění. Hlavní oblast zájmu je soustředěna na odpad z mlékárenského průmyslu - syrovátku. I když se na první pohled může zdát, že syrovátka nepředstavuje zásadní hrozbu pro životní prostředí, skutečnost je jiná. I přes vysoký obsah nutričně ceněných látek (proteiny, sacharidy, vitamíny ), její produkce výrazně převyšuje poptávku. Tím se syrovátka stává potenciálním zdrojem organického znečištění životního prostředí a navíc dochází k následné ekonomické zátěži mlékárenských zpracovatelů spojené s její likvidací. Řešení tohoto problému je v práci rozděleno do dvou částí. První je zaměřena na zjišťování vlivu čistých příměsí, které by bylo možno poměrně snadno izolovat či vyrobit ze syrovátky (laktóza, mléčnan vápenatý, kyselina mléčná), na vlastnosti připravených polymerních směsí na bázi syntetických, komerčně vyráběných polymerů. Druhá fáze řešení daného problému zkoumá možnosti přímého použití reálného odpadu z mlékárenského průmyslu. S ohledem na možné praktické použití byly tyto polymerní systémy zkoumány zejména na mechanické, termické a fyzikálně-chemické vlastnosti, biologickou aktivitu. cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Birozložitelnost cs
dc.subject kyselina mléčná cs
dc.subject laktóza cs
dc.subject mléčnan vápenatý cs
dc.subject modifikace cs
dc.subject polymer cs
dc.subject polyvinylalkohol cs
dc.subject polyvinylpyrolidon cs
dc.subject Biodegradability en
dc.subject calcium lactate en
dc.subject lactic acid en
dc.subject lactose en
dc.subject modification en
dc.subject polymer en
dc.subject poly en
dc.subject vinyl alcohol en
dc.subject poly en
dc.subject vinyl pyrrolidone en
dc.subject whey en
dc.title Biologicky rozložitelné polymery na bázi odpadů z mlékárenského průmyslu cs
dc.title.alternative Biodegradable polymers based on dairy waste en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.description.abstract-translated The present thesis deals with possible utilization of wastes as modifiers of synthetic polymers for the production of biodegradable polymers. This solution seems to be convenient not only from the environmental point of view but also for economical reasons. The main attention is given to waste from the dairy industry - whey. In spite of high content of proteins, vitamins and other valuable ingredients in this material, a large quantity of whey is still wasted because its production exceeds the demand. Consequently, whey can represent quite a significant source of organic pollution of the environment. In addition, it causes subsequent financial load for milk-processing plants as they have to dispose of whey. The problem indicated above is dealt with in two phases. The first part focuses on the pure components (lactose, calcium lactate, lactic acid), which can be easily obtained from whey. They have been studied in the form of polymer compounds with poly (vinyl alcohol), poly (vinyl alcohol)/poly (vinyl pyrrolidone) and also with one of the most commercially used polyolefin - metallocene linear low-density polyethylene. These polymer matrixes were chosen on the basis of supposed application (packaging, medical plastics, electrochemical devices). The use of dairy waste (whey itself) is studied in the second part. These polymer systems were mainly investigated for mechanical, thermal and physico-chemical properties, and bioactivity to characterize their potential possible for applications in practice. en
dc.description.department Centrum polymerních materiálů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Substances en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 4481
dc.date.assigned 2003-09-01
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
sedlařík_2006_vp.doc 26Kb Microsoft Word View/Open
sedlařík_2006_op.zip 18.15Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account