Integrovaný záchranný systém v České republice z pohledu využití průmyslu komerční bezpečnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Integrovaný záchranný systém v České republice z pohledu využití průmyslu komerční bezpečnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Laucký, Vladimír
dc.contributor.author Burieta, Radek
dc.date.accessioned 2010-07-17T05:12:23Z
dc.date.issued 2008-06-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7710
dc.description.abstract Práce pojednává o problematice integrovaného záchranného systému, seznámení se základními a ostatními složkami IZS, jejich úkoly a pravomoci. Obsahuje základní pojmy, které s IZS souvisejí. Také je zde probrána problematika spolupráce průmyslu komerční bezpečnosti s IZS, která je uvedena na modelové situaci. cs
dc.format 56 s. cs
dc.format.extent 2849415 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 03.06.2013
dc.subject integrated rescue system en
dc.subject cooperation en
dc.subject extreme event en
dc.subject integrovaný záchranný systém cs
dc.subject spolupráce cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.title Integrovaný záchranný systém v České republice z pohledu využití průmyslu komerční bezpečnosti cs
dc.title.alternative Integrated rescue system in the Czech Republic from the view of useing of commercial safety industry en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Štefka, Vladislav
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated My project dealt with a problem of integrated rescue system, it makes us acquainted with basic and other units of IRS, their tasks and powers. It contains basic ideas which are connected with IRS. I also go through problem of cooperation of commercial safety industry and IRS which is introduced in model situation. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9554
dc.date.assigned 2008-02-22
utb.result.grade B
utb.result.grade B
local.subject průmysl komerční bezpečnosti cs
local.subject commercial security industry en


Files in this item

Files Size Format View
burieta_2008_bp.pdfBlocked 2.717Mb PDF View/Open
burieta_2008_vp.doc 286.5Kb Microsoft Word View/Open
burieta_2008_op.doc 288Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account