Využití nanotechnologií v krémech na opalování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití nanotechnologií v krémech na opalování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janiš, Rahula
dc.contributor.author Jančíková, Markéta
dc.date.accessioned 2010-07-17T05:21:53Z
dc.date.available 2010-07-17T05:21:53Z
dc.date.issued 2008-06-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7730
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je vypracování literární rešerše na využití nanotechnologií v kosmetickém průmyslu, zvláště se zaměřením na opalovací krémy. Studie je rozdělena na několik částí. Nejdříve seznámí čtenáře s pojmem nanotechnologie a dále představí ochran-nou funkci opalovacích prostředků. Následuje popis anatomie a histologie kůže, jež slouží jako ochranná bariéra proti vlivu vnějšího okolí na lidský organismus což znamená, že jej chrání i před slunečním zářením. V práci je zároveň popisován vliv dvou typů nanočástic (oxidu titaničitého a oxidu zinečnatého) v opalovacích krémech. Tyto částice působí jako ochranné filtry proti UV záření. Poslední část studie je zaměřena na vyjmenování organizací, zabývajících se kontrolou zdravotní nezávadnosti produktů sloužících k ochraně lidského zdraví. cs
dc.format 45 s cs
dc.format.extent 904069 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject nanotechnologie cs
dc.subject opalovací krém cs
dc.subject kůže cs
dc.subject oxid titaničitý cs
dc.subject nanotechnology en
dc.subject sunscreen en
dc.subject skin en
dc.subject titanium dioxide en
dc.title Využití nanotechnologií v krémech na opalování cs
dc.title.alternative Using nanotechnology in sunscreen en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krejčí, Jiří
dc.date.accepted 2008-06-19
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis was to resume utilization of nanotechnology in beauty in-dustry, mainly usage of this technology in sunscreens. The study is divided on several parts. Firstly, the term nanotechnology is explained. Furthermore, the prevention care of the sun-screens is described. Following part is focused on anatomy and histology of the human skin. This is a prevention barrier against outer environment and also against UV radiation, which influenced human organism. Moreover, the effect of the two nanoparticles (titan dioxide and zinc oxide) included in sunscreens is studied. The last part of the thesis is concerned with institution, which controls the unharmful effect of the cosmetics product on the human health. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 7695
dc.date.assigned 2007-11-19
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
jančíková_2008_bp.pdfBlocked 882.8Kb PDF View/Open
jančíková_2008_vp.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open
jančíková_2008_op.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account