Návrh personálního řádu firmy Gumárny Zubří, a.s. se zaměřením na motivaci a odměňování zaměstnanců

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh personálního řádu firmy Gumárny Zubří, a.s. se zaměřením na motivaci a odměňování zaměstnanců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Svák, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:20:37Z
dc.date.available 2010-07-13T14:20:37Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/777
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá personálními činnostmi ve firmě Gumárny Zubří, a.s. Cílem této práce je analyzovat současnou situaci personálních činností a navrhnout vedení podniku kroky a opatření, které mohou vést ke zlepšení motivace a odměňování zaměstnanců. Práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a zabývá se řízením lidských zdrojů zejména motivací a odměňováním. Obsahem další části je představení podniku, analýza současného stavu personálních činností a řádu a také dotazníkového šetření provedeného mezi zaměstnanci. Toto šetření je zaměřeno na ohodnocení nových výhod a odměn, navržených firmou. Zaměstnanci jsou také vybídnuti navrhnout další. V poslední části jsou pak uvedena jednotlivá doporučení pro firmu a návrh personálního řádu. cs
dc.format 65s., 14s. příloh cs
dc.format.extent 556772 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject motivace cs
dc.subject odměňování cs
dc.subject personální činnost cs
dc.subject personální řád cs
dc.subject human resource management en
dc.subject motivation en
dc.subject rewards en
dc.subject personnel activity en
dc.subject personnel rules en
dc.title Návrh personálního řádu firmy Gumárny Zubří, a.s. se zaměřením na motivaci a odměňování zaměstnanců cs
dc.title.alternative The proposal of personnel rules of the firm Gumárny Zubří Ltd. with to focus on motivation and rewards of employees en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gregar, Aleš
dc.date.accepted 2006-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with a personnel activities of the firm Gumárny Zubří Ltd. The goal of this paper work is analysis of the present situation and recommends to company steps and recommendations which can lead to improvement of motivation and of reward of employees. The paper is devided into three parts. The first one is the theoretical part and deals with human resource management, especially motivation and reward. The next part contains presentation of the firm Gumárny Zubří Ltd., analyses present situation of personnel activities and rules and also inquiry made among employees. This inquiry focuses on evaluation of the new privileges and bonuses which are devised by the firm. Employees are invited to propose others as well. Individual suggestion for firm and proposal of personnel rules are brought in the last part. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4072
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
svák_2006_bp.pdf 543.7Kb PDF View/Open
svák_2006_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
svák_2006_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account