Fraktální geometrie

DSpace Repository

Language: English čeština 

Fraktální geometrie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krčmář, Miloš
dc.contributor.author Budíková, Věra
dc.date.accessioned 2010-07-17T06:57:37Z
dc.date.available 2010-07-17T06:57:37Z
dc.date.issued 2009-06-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7795
dc.description.abstract Tato práce bude využita pro výuku fraktální geometrie v předmětu Aplikovaná informatika na FAI UTB ve Zlíně. Zabývá se fraktální geometrií, jejími principy a algoritmy tvorby fraktálů. Algoritmy jsou zpracovány v prostředí Mathematica. Pro použití ve výuce byly vytvořeny prezentace v programu PowerPoint a programy v prostředí Mathematica. cs
dc.format 69 s. cs
dc.format.extent 2088642 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Fractal geometry en
dc.subject fractal en
dc.subject affine transformation en
dc.subject fractal interpolation en
dc.subject neurofractal cryptography en
dc.subject Fraktální geometrie cs
dc.subject fraktál cs
dc.subject afinní transformace cs
dc.subject fraktální interpolace cs
dc.subject neurofraktální šifrování cs
dc.title Fraktální geometrie cs
dc.title.alternative Fractal geometry en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šenkeřík, Roman
dc.date.accepted 2009-06-18
dc.description.abstract-translated This work will be used for teaching fractal geometry in module Application Informatics on FAI TBU. It is about fractal geometry, its principles and algorithms for constructing fractals. The algorithms were programmed in Wolfram Mathematica. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 10973
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
budíková_2009_bp.pdfBlocked 1.991Mb PDF View/Open
budíková_2009_vp.doc 297.5Kb Microsoft Word View/Open
budíková_2009_op.doc 286.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account