Analýza hospodaření příspěvkových organizací Mateřské školy a jejich srovnání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza hospodaření příspěvkových organizací Mateřské školy a jejich srovnání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana
dc.contributor.author Javorová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-17T07:14:17Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:47Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7818
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou hospodaření neziskových organizací, konkrétně příspěvkových organizací mateřských škol. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku specifik hospodaření na základě rozboru platné legislativy příspěvkových organizací a dal-ších dostupných literárních zdrojů. Praktická část analyzuje konkrétní hospodaření dvou mateřských škol a srovnává získané výsledky. V závěru práce jsou navržena možná doporučení pro zlepšení chodu mateřských škol s ohledem na podmínky předškolního vzdělávání. cs
dc.format 80 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1909675 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.05.2011
dc.subject doplňková činnost cs
dc.subject dotace cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject fondy cs
dc.subject hlavní činnost cs
dc.subject neziskový sektor cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject příspěvková organizace cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject žáci cs
dc.subject economic actual en
dc.subject grant en
dc.subject financial analysis en
dc.subject funds en
dc.subject main operation en
dc.subject non-profit-making organization en
dc.subject ratio financial indices en
dc.subject allowance organization en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject employee en
dc.subject pupil en
dc.title Analýza hospodaření příspěvkových organizací Mateřské školy a jejich srovnání cs
dc.title.alternative The analyzing of economy in allowance organizations - nursery schools and its comparison en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šteker, Karel
dc.date.accepted 2009-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on analyzing of non-profit-making organization, specifically allowance organization of nursery schools. Theoretical part deals with characterization of economy specification for allowance organizations and specific legislation for this branch. The main aim of practical part is the analyzing economy situation of both nursery schools. Analyzed nursery schools are in course of this part reciprocally compared. The end of this bachelor thesis suggests several recommendations for improving entrepreneurship of nur-sery schools. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 12880
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
javorová_2009_bp.pdfBlocked 1.821Mb PDF View/Open
javorová_2009_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open
javorová_2009_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account