Analýza systému odměňování ve firmě Tourbus, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza systému odměňování ve firmě Tourbus, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matošková, Jana
dc.contributor.author Muselíková, Kristýna
dc.date.accessioned 2010-07-17T07:15:46Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:47Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7822
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou systému odměňování zaměstnanců ve společnosti Tourbus, a.s. Cílem práce bylo provést analýzu odměňování na pozici řidič autobusu. Teoretická část se zaměřuje na průzkum literárních pramenů z oblasti systému odměňování. Praktická část popisuje vývoj a současný stav firmy a analyzuje systém odměňování jejich zaměstnanců. Dotazníkový průzkum je zaměřen na vyhodnocení spokojenosti z oblastí mezd, odměn, prémií a zaměstnaneckých výhod. V závěru práce jsou zhodnocena získaná data, na jejichž základě bude vytvořen návrh zkvalitnění systému odměňování. cs
dc.format 43 s., 6 s. cs
dc.format.extent 700394 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 22.05.2011
dc.subject systém odměňování cs
dc.subject mzda cs
dc.subject zaměstnanecké výhody cs
dc.subject prémie cs
dc.subject remuneration system en
dc.subject remuneration en
dc.subject employee's benefits en
dc.subject bonus en
dc.title Analýza systému odměňování ve firmě Tourbus, a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of remuneration system of the Tourbus, a.s. company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rausová, Irena
dc.date.accepted 2009-06-12
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis carries out the analysis of Tourbus a.s. employees' remuneration system. The aim of this work is to carry out the bus driver position's remuneration analysis. The theoretical part deals with the literacy research of the theoretical knowledge of the re-muneration system and basic concept definition. The practical part describes the development and the present situation of the company and also its employees' remuneration system analysis. The purpose of the questionnaire is to evaluate the satisfaction in the area of salary, bonuses, remuneration and employees' benefits. At the end, the values obtained will be reviewed and on their basis a proposal to enhance the remuneration system will be produced. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 11610
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
muselíková_2009_bp.pdf 683.9Kb PDF View/Open
muselíková_2009_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
muselíková_2009_op.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account