Analýza konkurenceschopnosti společnosti ŘEMPO VEGA, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza konkurenceschopnosti společnosti ŘEMPO VEGA, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Voleníková, Gabriela
dc.contributor.author Šebestová, Andrea
dc.date.accessioned 2010-07-17T07:18:15Z
dc.date.available 2010-07-17T07:18:15Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7831
dc.description.abstract V bakalářské práci se zaměřuji na analýzu konkurenceschopnosti společnosti ŘEMPO VEGA, s.r.o. Práci jsem rozdělila na dvě základní části, teoretickou a praktickou. První část se vztahuje k teoretickým poznatkům týkajících se konkurenceschopnosti, zpracovaných na základě shromažďování a studia odborné literatury. Praktická část směřuje k analýze konkurenceschopnosti firmy ŘEMPO VEGA, s.r.o. na průmyslovém trhu. Na závěr navrhuji doporučení, které mají přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti. cs
dc.format 76 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2034775 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject konkurenční strategie cs
dc.subject konkurenční výhoda cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject BCG matice cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Competition en
dc.subject competitive ability en
dc.subject competitive strategy en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject BCG matrix en
dc.subject Porter's analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.title Analýza konkurenceschopnosti společnosti ŘEMPO VEGA, s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of competitive strength of company ŘEMPO VEGA, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bejtkovský, Jiří
dc.date.accepted 2009-06-11
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on an analysis of competitive ability of the company ŘEMPO VEGA, Ltd. The thesis is divided into two basic parts, a theoretical and a practi-cal one. The first part deals with theoretical knowledge related to competition and competi-tive ability, as compiled on the basis of technical literature collected and studied. The prac-tical part is aimed at an analysis of the competitive ability of ŘEMPO, Ltd. on the industrial market. Finally, some suggestions are stated to contribute to an enhancement of competitive ability. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 11777
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šebestová_2009_bp.pdfBlocked 1.940Mb PDF View/Open
šebestová_2009_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
šebestová_2009_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account