Informační podpora řízení lidských zdrojů městské policie Zlín

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informační podpora řízení lidských zdrojů městské policie Zlín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prokopová, Zdenka cs
dc.contributor.author Novák, Vít cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:23:08Z
dc.date.issued 2006-05-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/786
dc.description.abstract Jedním z hlavních úkolů řízení lidských zdrojů je zajištění výkonnosti organizace. Základem úspěchu je dostatečná pozornost věnovaná personálním činnostem, které přímo ovlivňují výkonnost zdroje, který mají organizace k dispozici. Cílem této diplomové práce je nalezení nástrojů pro operativní vedení městské policie Zlín. Výsledkem je návrh řešení pro zkvalitnění, vyšší efektivitu a operativnost v činnostech vedoucích pracovníků. cs
dc.format 59 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5231404 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 26.05.2036 cs
dc.subject Human Ressource en
dc.subject Personnel Information System en
dc.subject Database en
dc.subject Microsoft Access en
dc.subject Lidský zdroj cs
dc.subject personální informační systém cs
dc.subject databáze cs
dc.subject Microsoft Access cs
dc.title Informační podpora řízení lidských zdrojů městské policie Zlín cs
dc.title.alternative Informative support of leading human source of municipal police Zlin en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Suchoň, Jan cs
dc.date.accepted 2006-06-06 cs
dc.description.abstract-translated One of the main impositions of leading human resource is arranging for efficiency estab-lishment. The base of success is sufficient attention devoted to personal activities which directly influence efficiency of source which the establishments have to the disposal. The aim of this master thesis is finding instruments for operative leading of municipal police Zlin. The result is suggestion of solving for improving the quality, higher effectiveness and operational at works of leading workers. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3433
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
novák_2006_dp.pdfBlocked 4.989Mb PDF View/Open
novák_2006_vp.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open
novák_2006_op.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account