Analýza cenové politiky ve společnosti Prabos plus a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza cenové politiky ve společnosti Prabos plus a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zámečník, Roman cs
dc.contributor.author Sláčíková, Vlasta cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:24:32Z
dc.date.issued 2006-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/792
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu cenové politiky, především na způsob stanovení ceny v podniku. V teoretická části jsou vysvětleny základní pojmy jako je cena, cenové strategie a metody stanovování cen. Praktická část je zaměřena na analýzu cenové politiky ve společnosti Prabos plus a.s., na způsob jakým je v podniku stanovena cena, na rozbor finanční situace podniku. Součástí analýzy podniku je také rozbor nákladů. V závěru práce jsou zhodnoceny silné a slabé stránky cenové politiky a následně je nastíněn návrh na zlepšení. cs
dc.format 83 cs
dc.format.extent 741957 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036 cs
dc.subject cena cs
dc.subject cenová politika cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject náklady cs
dc.subject price en
dc.subject pricing policy en
dc.subject calculation en
dc.subject costs en
dc.title Analýza cenové politiky ve společnosti Prabos plus a.s. cs
dc.title.alternative Pricing policy analises in Prabos plus a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zeman, Vlastimil cs
dc.date.accepted 2006-06-14 cs
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated Thesis is focused on pricing policy analysis, above all on method of price setting in company. In theoretical part basic terms like price, pricing strategy and methods of price setting are explained. Practical part is focused on pricing policy analysis in Prabos plus a.s., on a way, through which the price is in company set and also financial analysis of company. Cost analysis is one part of company analysis. In the end of this thesis strengths and weaknesses of pricing policy are mentioned. There is also an improvement of pricing policy suggested. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4262
dc.date.assigned 2006-03-13 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
sláčíková_2006_bp.pdfBlocked 724.5Kb PDF View/Open
sláčíková_2006_vp.pdf 50.31Kb PDF View/Open
sláčíková_2006_op.pdf 46.48Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account