Vliv jednoosého dloužení na fyzikální vlastnosti polypropylenových kompozitů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv jednoosého dloužení na fyzikální vlastnosti polypropylenových kompozitů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sližová, Marta
dc.contributor.author Pytel, Jaromír
dc.date.accessioned 2010-07-17T08:17:23Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:47Z
dc.date.issued 2009-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7942
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zaměřuje na studium jednoose dlouženého čistého izotaktického polypropylenu a jeho kompozitu s CaCO3. U obou materiálů byly porovnány moduly pružnosti, rázová houževnatost a dynamická mechanická analýza vybraných vzorků v závislosti na teplotě dloužení. Přítomnost částic plniva ovlivnila morfologii orientované PP matrice a současně také měla vliv na mechanické vlastnosti. cs
dc.format 67 s., cs
dc.format.extent 2350307 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 20.05.2011
dc.subject polypropylen cs
dc.subject kompozit PP/CaCO3 cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject jednoosé dloužení cs
dc.subject orientované polymery cs
dc.subject DMA cs
dc.subject polypropylene en
dc.subject composite PP/CaCO3 en
dc.subject mechanical properties en
dc.subject one dimension-drawing en
dc.subject oriented PP en
dc.subject DMA en
dc.title Vliv jednoosého dloužení na fyzikální vlastnosti polypropylenových kompozitů cs
dc.title.alternative Influence of uniaxial drawing on physical properties of polypropylene composites en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lapčík, Lubomír
dc.date.accepted 2009-06-02
dc.description.abstract-translated This thesis addresses the study of one dimension-drawing neat polypropylene and its composite with Ca CO3. The module of elasticity, impact strength and dynamic mechanical analysis of selected specimens were compared in both materials depending on drawing temperature. The presence of particles of filling mass influenced morphology of oriented PP matrix and at the same time its mechanical properties. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/197 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 13360
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
pytel_2009_dp.pdfBlocked 2.241Mb PDF View/Open
pytel_2009_vp.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open
pytel_2009_op.doc 24.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account