Měření produktivity ve společnosti Brose CZ

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Měření produktivity ve společnosti Brose CZ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Blaško, Imrich cs
dc.contributor.author Kohoutek, Jaroslav cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T08:17:43Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:47Z
dc.date.issued 2009-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7943
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou měření produktivity s důrazem na definici, rozbor a návrh vhodných metodických přístupů a ukazatelů. V teoretické části práce jsou uvedeny základní teoretické poznatky z oblasti měření produktivity s důrazem na sféru výrobních podniků. Analytická část práce je věnována detailnímu popisu a vyhodnocení metodik, jež jsou v současné době využívány pro měření produktivity v podniku Brose CZ. V projektové části je nejprve navržen soubor nových resp. inovovaných ukazatelů, jenž mají zajistit více transparentnosti a objektivnosti při hodnocení produktivity. Následně je sestaven model, jež navrhuje optimální skladbu výrobního personálu pro zajištění požadované flexibility. Řešení modelu je v závěru doplněno ekonomickým vyhodnocením. cs
dc.format 96 s., 18 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1826519 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2011 cs
dc.subject produktivita cs
dc.subject měření produktivity cs
dc.subject efektivnost cs
dc.subject výkon cs
dc.subject využití cs
dc.subject flexibilita cs
dc.subject personál cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject productivity en
dc.subject productivity measurement en
dc.subject efficiency en
dc.subject performance en
dc.subject utilization en
dc.subject flexibility en
dc.subject personnel en
dc.subject optimalization en
dc.title Měření produktivity ve společnosti Brose CZ cs
dc.title.alternative Productivity measurement at Brose CZ en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Skopalík, Aleš cs
dc.date.accepted 2009-06-02 cs
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the matter of productivity measurement with the emphasis on the definition, analysis and proposition of some suitable methodics and indicators. In the theoretical part there are presented the basic theoretical findings from the area of productivity measurement with the emphasis on the manufacturing corporations sphere. The analytical part is aimed at a detailed description and interpretation of the methodics which are currently used for measuring of productivity at Brose CZ. In the project part of the thesis there is firstly suggested a set of new/innovated indicators - these indicators should provide more transparency and objectivity while measuring the productivity. Finally, there is a model designed as a suggestion of optimal mix of production staff ensuring the required level of flexibility. At the conclusion there is a solution of the model completed with an economic interpretation. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 12377
dc.date.assigned 2009-03-09 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kohoutek_2009_dp.pdfBlocked 1.741Mb PDF View/Open
kohoutek_2009_vp.pdf 119.0Kb PDF View/Open
kohoutek_2009_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account