Standardy pro certifikaci biokosmetických přípravků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Standardy pro certifikaci biokosmetických přípravků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kráčmar, Stanislav
dc.contributor.author Víšová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-17T08:20:55Z
dc.date.issued 2009-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7949
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení stávajících evropských a českých standardů pro certifikaci kosmetických přípravků značkou bio, konkrétně českých Standardů společnosti KEZ o.p.s. a evropských COSMOS Standardů. V práci je představen záměr společnosti Kosmetika Capri s r.o. získání certifikátu na značku bio pro vybrané kosmetické přípravky řady La Chévre a Le Chaton. Ingredience konkrétních kosmetických přípravků společnosti Kosmetika Capri s r.o. jsou vyhodnoceny na základě zásad a principů daných standardů a následně posouzena jejich vhodnost pro použití v biokosmetice. cs
dc.format 92 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1721590 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2039
dc.subject biokosmetika cs
dc.subject přírodní kosmetika cs
dc.subject standardy pro certifikaci kosmetiky cs
dc.subject kontrolní a certifikační organizace cs
dc.subject organic cosmetic en
dc.subject natural cosmetic en
dc.subject standards for certification of cosmetics en
dc.subject control and certification organization en
dc.title Standardy pro certifikaci biokosmetických přípravků cs
dc.title.alternative Standards for certification of organic cosmetic products. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Krejčí, Jiří
dc.date.accepted 2009-06-01
dc.date.vskp-available 2039-05-18
dc.description.abstract-translated The main purpose of this diploma thesis is to appreciate the existing european and czech standards for certification of organic cosmetic products, in the concrete czech Standards of KEZ o.p.s. company and european COSMOS Standards. The goal of Kosmetika Capri Ltd company consisting in obtaining of certificate necessary for using the sign "bio'q for specific cosmetics of La Chévre and Le Chaton type and appreciation of ingredients of each product according to principles of both standards is the main aim of this thesis. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/202 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and economics of fat, detergent and cosmetics production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 11991
dc.date.assigned 2009-02-17
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
víšová_2009_dp.pdfBlocked 1.641Mb PDF View/Open
víšová_2009_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
víšová_2009_op.doc 40Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account