současný stav znečištění environmentu těžkými kovy ve Vietnamu

DSpace Repository

Language: English čeština 

současný stav znečištění environmentu těžkými kovy ve Vietnamu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Julinová, Markéta
dc.contributor.author Nguyen, Thanh Hoang
dc.date.accessioned 2010-07-17T08:25:22Z
dc.date.available 2010-07-17T08:25:22Z
dc.date.issued 2009-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7959
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku těžkých kovů ve zvolených lokalitách Vietnamu. U vybraných těžkých kovů (olovo, arsen, rtuť a kadmium) jsou popsány toxiko-logické vlastnosti a účinky na organismus, forma výskytu v životním prostředí a základní zdroje kontaminace. V práci jsou uvedeny tři zvolené zájmové oblasti pro studium znečiš-tění životního prostředí - sedimenty říčního systému Ho Či Minova města, obsah těžkých kovů v živých akvakulturních organismech a studium obsahu těžkých kovů ve vodních organismech v přírodním ekosystému. U vybraných lokalit je vždy uveden její stručný popis. cs
dc.format 35 stran cs
dc.format.extent 907709 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject těžké kovy cs
dc.subject životním prostředí cs
dc.subject Vietnam cs
dc.subject olovo cs
dc.subject arsen cs
dc.subject rtuť cs
dc.subject kadmium cs
dc.subject akvakultura cs
dc.subject heavy metals en
dc.subject environment en
dc.subject Vietnam en
dc.subject lead en
dc.subject arsen en
dc.subject mercury en
dc.subject cadmium en
dc.subject aquaculture en
dc.title současný stav znečištění environmentu těžkými kovy ve Vietnamu cs
dc.title.alternative stage heavy metals pollution in environment of Vietnam en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slavík, Roman
dc.date.accepted 2009-06-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the issue of heavy metals in selected locations with the use of aquaculture in Vietnam. The selected heavy metals (lead, arsenic, mercury and cad-mium) are described properties, effects on the organism, the occurrence in the environment in general. At selected sites is given a brief description of the localities examined, concent-rations of heavy metals in sediments, living organisms and a description of potential sour-ces in the selected localities in Vietnam . en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/140 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 8617
dc.date.assigned 2009-02-09
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
nguyen_2009_bp.pdfBlocked 886.4Kb PDF View/Open
nguyen_2009_vp.doc 37Kb Microsoft Word View/Open
nguyen_2009_op.doc 45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account