Stavební konstrukční kompozitní prvky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stavební konstrukční kompozitní prvky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šuba, Oldřich
dc.contributor.author Hovězáková, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:25:14Z
dc.date.available 2010-07-13T14:25:14Z
dc.date.issued 2006-05-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/795
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace stavebních konstrukčních prvků z kompozitních materiálů - pochůzkových roštů. V teoretické části je popsána výroba a vlastnosti kompozitních prvků. V praktické části jsou shrnuty výsledky z ohybových zkoušek pochůzných roštů litých a tažených a výsledné napěťově deformační vlastnosti modelů roštů zpracované v FEM softwaru Cosmos/M. U litých roštů byly modifikovány hlavní rozměry - výšky roštu, rozteč a tloušťky žebra. U roštů tažených byly měněny parametry rozteč a délka. Zkušební tělesa byla dodána firmou PREFA KOMPOZITY, a.s. cs
dc.format 106 cs
dc.format.extent 1443050 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Konstrukční cs
dc.subject kompozitní cs
dc.subject rošt cs
dc.subject ohybová cs
dc.subject průhyb cs
dc.subject deformace cs
dc.subject Construct en
dc.subject composite en
dc.subject grid en
dc.subject deflexion en
dc.title Stavební konstrukční kompozitní prvky cs
dc.title.alternative Building constructional composite elements en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Žaludek, Milan
dc.date.accepted 2006-06-06
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on the problem of optimalization of the engineering constructional elements from composite materials - wear layers - grids. The theoretical part contains the description of production and qualities of the composite elements. In the practical part are mentioned results of bending tests of wear layers (casted panels and pulled profils) and final tension deformation properties of grid models processed in FEM software Cosmos/M. For casted grids were modificated main dimensions - high of grid, pitch and thickness of grid fin. The parameter of pitch and length for pultruded profils has been modificated as well. The test pieces were provided by PREFA KOMPOZITY, a.s. com-pany. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 2933
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hovězáková_2006_dp.pdf 1.376Mb PDF View/Open
hovězáková_2006_vp.doc 36Kb Microsoft Word View/Open
hovězáková_2006_op.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account