Turnajový systém

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Turnajový systém

Show simple item record

dc.contributor.advisor Podoba, Tomáš cs
dc.contributor.author Bula, Jan cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T08:31:24Z
dc.date.available 2010-07-17T08:31:24Z
dc.date.issued 2009-05-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7975
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je vytvořit turnajový systém určený primárně pro počítačové hry, ale nejen pro ně. Systém je naprogramován v jazyce PHP s využitím databáze MySQL a výstupem do XHTML formátovaného pomocí CSS. Teoretická část se zabývá charakteristikou použitých prostředků jako je PHP, HTML, CSS a další. U každé je uveden popis, historie, vývoj a přehled jednotlivých verzí. Náplní praktické části je popis vytvořeného systému. První část je zaměřena na ovládání a funkcionalitu, následuje rozbor jednotlivých souborů a funkcí, přičemž důraz je kladen na ty, které tvoří jádro systému. Samostatná kapitola je věnována návrhu a popisu databázového modelu. V závěru je probráno zabezpečení systému, kompatibilita a nakonec srovnání s konkurencí. cs
dc.format 82 s. cs
dc.format.extent 1720316 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject tournament system en
dc.subject tournament en
dc.subject league en
dc.subject playoff en
dc.subject WWW en
dc.subject PHP en
dc.subject MySQL en
dc.subject XHTML en
dc.subject CSS en
dc.subject SEO en
dc.subject turnajový systém cs
dc.subject turnaj cs
dc.subject liga cs
dc.subject playoff cs
dc.subject WWW cs
dc.subject PHP cs
dc.subject MySQL cs
dc.subject XHTML cs
dc.subject CSS cs
dc.subject SEO cs
dc.title Turnajový systém cs
dc.title.alternative Tournament system en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Procházka, Tomáš cs
dc.date.accepted 2009-06-15 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to create a tournament system designed primarily for computer games, but not limited to them. The system is programmed in PHP using MySQL database and output to XHTML formatted using CSS. The theoretical part deals with the characteristics of the devices such as PHP, HTML, CSS and others. For each, there is a description, history, development and overview of each version. The main of the practical part is a description of the system created. The first part is focused on control and functionality, followed by analysis of files and functions, with an emphasis on those which form the core of the system. A separate chapter is devoted to design and description of the database model. In the conclusion is discussed security of the system, compatibility, and finally comparison with competitors. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Počítačové a komunikační systémy cs
dc.thesis.degree-discipline Computer and Communication Systems en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 11812
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bula_2009_dp.pdf 1.640Mb PDF View/Open
bula_2009_vp.doc 294.5Kb Microsoft Word View/Open
bula_2009_op.doc 262Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account