Strategie rozvoje mikroregionu Nový Dvůr v oblasti cestovního ruchu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie rozvoje mikroregionu Nový Dvůr v oblasti cestovního ruchu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří cs
dc.contributor.author Vacenovská, Tereza cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T08:34:25Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:48Z
dc.date.issued 2009-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7978
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá tématem Strategie rozvoje mikroregionu Nový Dvůr v oblasti cestovního ruchu. Teoretická část práce shrnuje základní poznatky v oblasti cestovního ruchu. Dále nás obeznamuje se systémem a kompetencemi řízení cestovního ruchu v České republice a s důležitými dokumenty k této oblasti se vztahujícími. Praktická část nás seznamuje s jednotlivými obcemi mikroregionu. V této části diplomové práce je podrobně rozebrána situace v mikroregionu pomocí SWOT analýzy a následně jsou na jejím základě stanoveny strategické vize a cíle rozvoje mikroregionu. V závěrečné části je navrženo několik projektů, které by v budoucnu měly napomoci ke zvýšení atraktivity tohoto mikroregionu. cs
dc.format 101 s., 14 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 15952735 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2011 cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject dobrovolný svazek obcí cs
dc.subject obec cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject rozvojová strategie mikroregionu cs
dc.subject turistické cíle cs
dc.subject turistická infrastruktura cs
dc.subject ubytovací možnosti cs
dc.subject microregion en
dc.subject tourism en
dc.subject voluntary union of communities en
dc.subject community en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject developing strategy of microregion en
dc.subject en
dc.subject tourist destination spots en
dc.subject tourist infrastructure en
dc.subject accommodation facilities en
dc.title Strategie rozvoje mikroregionu Nový Dvůr v oblasti cestovního ruchu cs
dc.title.alternative Strategy of development of microregion Nový Dvůr in the field of travel movement en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slaměník, Antonín cs
dc.date.accepted 2009-05-29 cs
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with topic of Strategy (Policy) of Nový Dvůr microregion in the field of travel movement. Theoretical part of thesis summarises basic theoretical pieces of knowledge, that concern travel movement. Then this part introduce us to the system and competences of Czech Republic travel movement control and to important documents that are related to this sphere. Practical part makes us acquainted with particular cities of microregion. In this part of diploma thesis is analyzed situation in microregion with help of SWOT Analysis and on its base are consequently determined strategical visions and goals of microregion development. In the final part of this diploma thesis are suggested few projects, that should help to increase attraction of this microregion. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 12211
dc.date.assigned 2009-03-09 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vacenovská_2009_dp.pdfBlocked 15.21Mb PDF View/Open
vacenovská_2009_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
vacenovská_2009_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account