Technologický projekt vstřikovny plastů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Technologický projekt vstřikovny plastů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maňas, Miroslav
dc.contributor.author Adámek, Roman
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:26:08Z
dc.date.available 2010-07-13T14:26:08Z
dc.date.issued 2006-06-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/798
dc.description.abstract Tato práce se zabývá technologickým projektem vstřikovny plastů. První část je literární rešerší a seznamuje čtenáře s jednotlivým zařízením potřebným pro zpracování polymerů a výroby výstřiků. Druhá část experimentální a zabývá se samotným návrhem výrobních a obslužných pracovišť. Třetí část je pak tvořena výkresovou dokumentací. cs
dc.format 80 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2499581 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject vstřikování cs
dc.subject vstřikovací stroj cs
dc.subject forma cs
dc.subject polymer cs
dc.subject skladování cs
dc.subject periferie cs
dc.subject doprava cs
dc.subject vybavení pracoviště cs
dc.subject energie cs
dc.subject balení expedice cs
dc.subject rozmístění cs
dc.subject injection machine en
dc.subject injection moulding en
dc.subject mould en
dc.subject polymer en
dc.subject periphery en
dc.subject storage en
dc.subject transport en
dc.subject equipment of workplace en
dc.subject energy en
dc.subject package en
dc.subject expedition en
dc.title Technologický projekt vstřikovny plastů cs
dc.title.alternative Technological project of injection moulding factory en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Drga, Tomáš
dc.date.accepted 2006-06-14
dc.description.abstract-translated This work deals with technological project of injection moulding factory. The first part is a literature retrieval and meet leader with individual equipment needful for processing of polymers and production of ejaculation. The sesond part is experimental and deals with project of production and operating equipment. The third part makes drawing documentation. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 3005
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
adámek_2006_bp.pdfBlocked 2.383Mb PDF View/Open
adámek_2006_op.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account