Racionální a emocionální faktory reklamního sdělení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Racionální a emocionální faktory reklamního sdělení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížek, Zdeněk
dc.contributor.author Leitnerová, Andrea
dc.date.accessioned 2010-07-17T08:42:46Z
dc.date.available 2010-07-17T08:42:46Z
dc.date.issued 2009-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7991
dc.description.abstract Autorka se v diplomové práci zabývá problematikou z oblasti psychologie reklamy. Jejím hlavním zájmem je komunikační účinek reklamního sdělení na konkrétní cílovou skupinu. Jejím úkolem je zjistit, zda vybraný spotřebitelský segment lépe reaguje na racionální, nebo emocionální faktory reklamního sdělení. Výsledkem diplomové práce autorky je soubor zásad a doporučení pro tvorbu efektivního reklamního sdělení cíleného na zvolenou skupi-nu spotřebitelů. cs
dc.format 77 s., 11 s. příloh cs
dc.format.extent 1939955 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Propagace cs
dc.subject reklamní sdělení cs
dc.subject emoce cs
dc.subject racionalita cs
dc.subject analýza reklamního sdělení cs
dc.subject spotřebitel cs
dc.subject recipient cs
dc.subject psychologie reklamy cs
dc.subject faktory reklamního sdělení cs
dc.subject Promotion en
dc.subject advertising en
dc.subject emotions en
dc.subject rationality en
dc.subject advertising analysis en
dc.subject consumer en
dc.subject recipient en
dc.subject psy-chology of advertising en
dc.subject factors of communication en
dc.title Racionální a emocionální faktory reklamního sdělení cs
dc.title.alternative Rational and emotional factors of advertisement en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Podlešák, Petr
dc.date.accepted 2009-05-29
dc.description.abstract-translated The author deals with questions belonging to the psychology of advertising in her graduati-on thesis. Her main focus is the communication effect of advertising towards a specific target group. The task is to find if a chosen consumer segment reacts better to rational or emotional factors of advertising. The outcome of the graduation thesis is a group of re-commendations and rules of how to create an effective advertisement targeting a chosen group of consumers. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 10567
dc.date.assigned 2009-01-12
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
leitnerová_2009_dp.pdfBlocked 1.850Mb PDF View/Open
leitnerová_2009_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
leitnerová_2009_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account