Veřejný ochránce práv v České republice a evropský ombudsman

DSpace Repository

Language: English čeština 

Veřejný ochránce práv v České republice a evropský ombudsman

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurníková, Jana
dc.contributor.author Janotová, Magda
dc.date.accessioned 2010-07-17T08:43:02Z
dc.date.available 2010-07-17T08:43:02Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7992
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je srovnání institucí českého a evropského ombudsmana, dále postižení sporných míst současné právní úpravy ČR a návrhy řešení pro jejich možné změny. Práce se zaměřuje na co nejvýstižnější nastínění významu, vzniku, vývoje a činnosti obou veřejných ochránců práv a dále jejich konstituováním a působností. Práce obsahuje také obecně-teoretickou část působení ombudsmanů v některých ostatních státech EU z důvodu širšího přehledu působení této instituce. Závěrem jsou pak shrnuty postřehy autorky a úvahy de lege ferenda. cs
dc.format 96 s. cs
dc.format.extent 1360402 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject veřejný ochránce práv cs
dc.subject ombudsman cs
dc.subject ochránce cs
dc.subject zákonnost ombudsmana cs
dc.subject působnost ombudsmana cs
dc.subject konstituce ombudsmana cs
dc.subject inkompatibilita ombudsmana cs
dc.subject ombudsman en
dc.subject ombudsman legality en
dc.subject ombudsman scope en
dc.subject ombudsman's office en
dc.subject ombudsman incompability en
dc.title Veřejný ochránce práv v České republice a evropský ombudsman cs
dc.title.alternative The Ombudsman in the Czech Republic and the European Ombudsman en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Novosad, František
dc.date.accepted 2009-05-26
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to compare an institute of the Czech and European ombudsman together with applying litigant issues in the current law of the Czech Republic and to pro-pose solutions for possible changes. Thesis is focused on the cogent outlining of the purpose, creation, development and activities of both institutes and their constitution and scope. Because of wider overview, it contains also general theoretical part of acting of ombudsmen in some states of EU. All retrieved knowledge is summarized in the final part, where one could find also the comments of the author and the thoughts de lege ferenda. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 12632
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
janotová_2009_dp.pdfBlocked 1.297Mb PDF View/Open
janotová_2009_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
janotová_2009_op.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account