Analýza nákladů firmy MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza nákladů firmy MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hurta, Josef
dc.contributor.author Novotná, Jolana
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:27:37Z
dc.date.available 2010-07-13T14:27:37Z
dc.date.issued 2006-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/802
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu nákladů firmy MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. V první části jsou uvedena teoretická východiska pro praktickou část, jsou zde shromážděny teoretické poznatky z odborné literatury týkající se nákladů. V praktické části je úvodem představena firma MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s., dále praktická část obsahuje podrobné analýzy nákladů za rok 2004 z různých hledisek a poskytuje návrhy na možná zlepšení. Bakalářská práce končí doporučením pro management společnosti. cs
dc.format 58 s., 11 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3035831 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject manažerské účetnictví cs
dc.subject náklady cs
dc.subject fixní a variabilní náklady cs
dc.subject přímé a nepřímé náklady cs
dc.subject nákladové funkce cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject druhové členění nákladů cs
dc.subject vnitropodnikové náklady cs
dc.subject management accounting en
dc.subject costs en
dc.subject fixed and variable costs en
dc.subject direct and indirect costs en
dc.subject cost functions en
dc.subject costing en
dc.subject specific structure of costs en
dc.subject internal costs en
dc.title Analýza nákladů firmy MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of Costs of MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN Inc. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Stiebitz, Jan
dc.date.accepted 2006-01-31
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis focuses on an analysis of costs of MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN Inc. The first part provides a theoretical background to the practical part and contains theoretical knowledge acquired from technical literature on costs. Opening with an introduction of MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN Inc., the practical part presents detailed analyses of costs incurred in 2004, examines the costs from a variety of perspectives and suggests possible improvements. The bachelor thesis concludes with a recommendation to the management of the company. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2212
dc.date.assigned 2005-10-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
novotná_2006_bp.pdfBlocked 2.895Mb PDF View/Open
novotná_2006_vp.pdf 1.191Mb PDF View/Open
novotná_2006_op.pdf 1.290Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account