Mýty a předsudky o obětech domácího násilí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mýty a předsudky o obětech domácího násilí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sadilová, Marcela
dc.contributor.author Kopřivová, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-17T09:11:13Z
dc.date.available 2010-07-17T09:11:13Z
dc.date.issued 2009-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8057
dc.description.abstract Cílem této bakalářská práce je poukázat na mýty a předsudky domácího násilí. Věnujeme se možnostem, jak pomoci obětem domácího násilí, poskytujeme informace o této problematice. V praktické části je prováděn průzkum, který je věnován mýtům a předsudkům. Průzkum byl proveden u studentů 1. a 4. ročníku bezpečnostních technologií, systému a managementu. Sledujeme jejich názory a postoje k problematice domácího násilí. cs
dc.format 75 s. cs
dc.format.extent 1044880 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject home violence en
dc.subject aggressor en
dc.subject victim en
dc.subject victimization en
dc.subject prevention en
dc.subject myths en
dc.subject prejudice en
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject agresor cs
dc.subject oběť cs
dc.subject viktimizace cs
dc.subject prevence cs
dc.subject mýty cs
dc.subject předsudky cs
dc.title Mýty a předsudky o obětech domácího násilí cs
dc.title.alternative Myths and prejudices of the homeforce's sacrifices en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Juříčková, Věra
dc.date.accepted 2009-06-08
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor project is to refer to myths and prejudice of home violence. We deal with various possibilities how to help the victims of home villence and we provide information about this problem. In the practical part we carry out a research devoted to myths and prejudice. The research was made among the first and the fourth year students of Security Technologies, Systems and Management. We monitor their opinions and attitudes to the problem of home violence. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9494
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject ochrana před domácím násilím cs
local.subject family violence prevention en


Files in this item

Files Size Format View
kopřivová_2009_bp.pdfBlocked 1020.Kb PDF View/Open
kopřivová_2009_vp.doc 288.5Kb Microsoft Word View/Open
kopřivová_2009_op.doc 287.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account