Stanovení BTEX a některých chlorovaných uhlovodíků v skládkovém plynu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stanovení BTEX a některých chlorovaných uhlovodíků v skládkovém plynu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořáčková, Marie
dc.contributor.author Moučka, Přemysl
dc.date.accessioned 2010-07-17T09:21:55Z
dc.date.available 2010-07-17T09:21:55Z
dc.date.issued 2009-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8083
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo zjištění koncentrací chlorovaných uhlovodíků (chloroform, tetrachloretylen, trichloretylen) a BTEX ve skládkovém plynu na skládce komunálního odpadu Suchý důl ve Zlíně. Vzorky skládkového plynu byly odebírány na trubičky s aktivním uhlím (SKC 226 - 121), průtokem 200ml/min, extrahovány do 1ml sirouhlíku a analyzovány plynovou chromatografií s detektorem FID. Koncentrace chlorovaných uhlo-vodíků se pohybovala od 0,5 do 30 mg/Nm3, koncentrace BTEX se pohybovala od 15 do 900 mg/Nm3. Výsledné hodnoty byly závislé na místě odběru a stáří skládky. cs
dc.format 72 cs
dc.format.extent 3913209 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject skládkový plyn cs
dc.subject GC FID cs
dc.subject těkavé organické látky cs
dc.subject BTEX cs
dc.subject chlorované uhlovodíky cs
dc.subject landfill gas en
dc.subject GC FID en
dc.subject volatile organic compounds en
dc.subject chlorinated hydrocarbons en
dc.title Stanovení BTEX a některých chlorovaných uhlovodíků v skládkovém plynu cs
dc.title.alternative Determination of BTEX and some chlorinated hydrocarbons in the landfill gas en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Houser, Josef
dc.date.accepted 2009-06-16
dc.description.abstract-translated The aim of thesis was to determine concentrations of chlorinated hydrocarbons (chloro-form, tetrachlorethylene, trichlorethylene) and BTEX in the landfill gas at the landfill of municipal waste Suchý důl in Zlín. Landfill gas samples were taken at the tube with acti-vated charcoal (SKC 226 - 121), flow rate 200ml/min, extracted in 1 ml carbon disulphide and analyzed by gas chromatography with FID. Concentrations of chlorinated hydrocar-bons ranged from 0.5 to 30 mg/Nm3, BTEX concentrations ranged from 15 to 900 mg/Nm3. The resulting values were dependent on the place of sampling and age of the landfill. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 10795
dc.date.assigned 2009-02-09
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
moučka_2009_dp.pdf 3.731Mb PDF View/Open
moučka_2009_vp.doc 35.5Kb Microsoft Word View/Open
moučka_2009_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account