Fotodegradace komerčních alfa-nukleovaných polypropylenů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Fotodegradace komerčních alfa-nukleovaných polypropylenů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Jana cs
dc.contributor.author Mlejnek, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T09:27:07Z
dc.date.available 2010-07-17T09:27:07Z
dc.date.issued 2009-05-07 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8094
dc.description.abstract Cílem práce je porovnat vliv alfa-nukleačního/zjasňovacího činidla na fotodegradaci komerčních polypropylenů. Dva typy polypropylenu obsahují alfa-nukleační/zjasňovací činidlo přidané přímo výrobcem, v prvním případě se jedná o 1,3;2,4-bis(3,4-dimetylbenzyliden)sorbitol a v druhém případě o činidlo na bázi cis-endo-bicyklo(2,2,1)heptan-2,3-dikarboxylové kyseliny. Pro srovnání byly homopolymery polypropylenů se stejnými molekulárními parametry modifikovány nukleačním činidlem 1,3;2,4-bis(3,4-dimetylbenzyliden)sorbitol i v laboratoři. Čisté polypropyleny byly v této práci studovány také. Vzorky byly vystaveny UV-záření a poté analyzovány několika metodami, jako infračervená spektroskopie, širokoúhlá difrakce rentgenového záření, diferenciální skenovací kalorimetrie, polarizační a stereoregulární mikroskopie a skenovací elektronová mikroskopie. Výsledky práce ukázaly, že přídavek alfa-nukleačního činidla má na průběh fotodegradace testovaných materiálů jen malý vliv. cs
dc.format 85 cs
dc.format.extent 12337442 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Polypropylen cs
dc.subject Fotodegradace cs
dc.subject UV-záření cs
dc.subject Nukleace cs
dc.subject Nukleační činidlo cs
dc.subject Millad 3988 cs
dc.subject Infračervená spektroskopie cs
dc.subject Širokoúhlá RTG difrakce cs
dc.subject Diferenciální skenovací kalorimetrie cs
dc.subject Opacita cs
dc.subject Skenovací elektronová mikroskopie cs
dc.subject Stereoregulární mikroskopie cs
dc.subject Polarizační mikroskopie cs
dc.subject Polypropylene en
dc.subject Photodegradation en
dc.subject UV-irradiation en
dc.subject Nucleation en
dc.subject Nucleating agent en
dc.subject Millad 3988 en
dc.subject Infrared spectroscopy en
dc.subject Wide angle X-ray scattering en
dc.subject Differential scanning calorimetry en
dc.subject Haze en
dc.subject Scanning electron microscopy en
dc.subject stereoregular micorospocy en
dc.subject polarized light microscopy en
dc.title Fotodegradace komerčních alfa-nukleovaných polypropylenů cs
dc.title.alternative Photodegradation of alfa-Nucleated Polypropylene: Comparison of Commercial Materials en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Čermák, Roman cs
dc.date.accepted 2009-06-08 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to compare the effect of alfa-nucleating/clarifying agent on the photo-degradation in commercial polypropylenes. Two of them are polypropylenes containing alfa-nucleating/clarifying agent based on 1,3;2,4-bis(3,4-dimethylbenzylidene)sorbitol and cis-endo-bicyclo(2,2,1)heptan-2,3-dicarboxylic adic respectively directly from the producer. For compari-son, the polypropylenes homopolymers with the same molecular characteristics as above men-tioned nucleated materials were modified by the nucleating /clarifying agent 1,3;2,4-bis(3,4-dimethylbenzylidene)sorbitol in the laboratory. Also neat polypropylenes were studied. The samples were irradiated by UV-light and then examined using several methods such as infrared spectroscopy, wide angle X-ray scattering, differential scanning calorimetry, polarized light microscopy, stereoregular and scanning electron microscopy. Effect of alfa-nucleation agent on course of photodegradation has not been demonstrated. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 10738
dc.date.assigned 2009-02-11 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mlejnek_2009_dp.pdf 11.76Mb PDF View/Open
mlejnek_2009_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
mlejnek_2009_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account