Využití marketingového mixu pro zvýšení atraktivnosti ZOO Zlín

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití marketingového mixu pro zvýšení atraktivnosti ZOO Zlín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Vašendová, Marta
dc.date.accessioned 2010-07-17T09:28:59Z
dc.date.available 2019-05-22T23:00:10Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8099
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu v příspěvkové organizaci ZOO Zlín. Skládá se ze dvou částí. Teoretická část je vypracována na základě dostupné literatury o cestovním ruchu a marketingu. Praktická část obsahuje analýzu současného stavu příspěvkové organizace ZOO Zlín a pokračuje SWOT a PEST analýzou této organi-zace. Na základě provedených analýz následují návrhy a doporučení, které jsou poté podrobeny rizikové a nákladové analýze. cs
dc.format 78 s., 12 s. příloh cs
dc.format.extent 4739917 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.05.2019
dc.subject Cestovní ruch cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject zoo cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Tourist trade en
dc.subject marketing mix en
dc.subject zoo en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.title Využití marketingového mixu pro zvýšení atraktivnosti ZOO Zlín cs
dc.title.alternative The use of marketing mix for the increase attractiveness of the ZOO Zlín. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Paštěková, Ludmila
dc.date.accepted 2009-06-11
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the marketing mix analysis in The ZOO Zlín allowance organization. The thesis consists of two parts. The theoretical part is based on available literature of tourist trade and marketing. The practical part contains the present state analy-sis of The ZOO Zlín allowance organization, followed by the SWOT and PEST analysis in this organization. On the basis of analysis followed by suggestions and recommendations, which are then subject to risk and cost analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 11772
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vašendová_2009_bp.pdfBlocked 4.520Mb PDF View/Open
vašendová_2009_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
vašendová_2009_op.zip 16.53Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account