Marketingové důsledky demografického vývoje

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingové důsledky demografického vývoje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlů, Dušan
dc.contributor.author Benešová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:30:32Z
dc.date.available 2010-07-13T14:30:32Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/812
dc.description.abstract Práce je zaměřena na problematiku demografického vývoje, konkrétněji na stárnutí obyvatelstva jako spotřebitele a cíle marketingových sdělení. V teoretické části se zabývám samotným demografickým vývojem, jeho současným stavem i prognózami do budoucna. Blíže popisuji pojem demografické stárnutí a osvětluji vztah demografie a marketingu. Praktická část pojednává o cílové skupině seniorů. Zabývá se životním stylem tohoto segmentu, jeho potřebami a nároky na trh výrobků a služeb. Analyzuje současný stav marketingových komunikací vzhledem k seniorům a navrhuje řešení v oblasti efektivní marketingové komunikace s tímto sílícím segmentem. cs
dc.format 64 s. cs
dc.format.extent 1081976 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject demografie cs
dc.subject demografický vývoj cs
dc.subject demografické stárnutí cs
dc.subject demografická segmentace cs
dc.subject věk cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject senioři cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject životní styl seniorů cs
dc.subject potřeby seniorů cs
dc.subject český trh a senioři cs
dc.subject demography en
dc.subject demographical evolution en
dc.subject demographical ageing en
dc.subject demographical segmentation en
dc.subject age en
dc.subject target group en
dc.subject seniors en
dc.subject ageing en
dc.subject lifestyle en
dc.subject the wants of seniors en
dc.subject Czech market and seniors en
dc.title Marketingové důsledky demografického vývoje cs
dc.title.alternative Implicaton of a demographic trend to marketing en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Juříková, Martina
dc.date.accepted 2006-05-29
dc.description.abstract-translated The bachelor's work is focused on problems of a demographic trend, specifically on ageing of population in terms of a consumer and a target of marketing's communications. In the theoretic part I occupy with the demographic trend, its present situation and prognosis to the future. I describe concretes notion demographical ageing and relation between demographics and marketing. The practical part deals with the target group of seniors. It occupies with lifestyle of this segment, its wants and demands on market. It analyses present situation of marketing's communications to seniors. It suggests a solution in realm of efficient communication to this segment. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2615
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
benešová_2006_bp.pdf 1.031Mb PDF View/Open
benešová_2006_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
benešová_2006_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account