Projekt zvýšení produktivity s využitím metod průmyslového inženýrství ve firmě Walker Pilana Magnetics spol. s r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zvýšení produktivity s využitím metod průmyslového inženýrství ve firmě Walker Pilana Magnetics spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Dobroslav
dc.contributor.author Křeháček, Josef
dc.date.accessioned 2010-07-17T09:56:56Z
dc.date.available 2019-05-04T23:00:10Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8141
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá tématem zvýšení produktivity prostřednictvím metod průmyslového inženýrství (PI) ve společnosti Walker Pilana Magnetics spol. s r.o. Hlavním cílem této práce je vytvořit projekt zvýšení produktivity se zaměřením na údržbu a obnovu strojového parku. V teoretické části autor stručně představil obor průmyslového inženýrství a vybrané metody PI. Analytická část popisuje současný stav výrobního zařízení, materiálové toky, systém údržby a celkový stav na pracovištích z pohledu pořádku, vizualizace a údržby. Následuje projektové řešení, jehož hlavním obsahem je projekt zavedení totálně produktivní údržby na pilotním pracovišti. Dále je projektové řešení doplněno o návrh nákupu nového stroje a aktualizaci technologického postupu. Diplomová práce končí závěrečným zhodnocením z pohledu zvýšení produktivity navrhnutých řešení. cs
dc.format 104 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 9826157 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2019
dc.subject Průmyslové inženýrství cs
dc.subject 5S cs
dc.subject TPM cs
dc.subject produktivita cs
dc.subject vizualizace cs
dc.subject snímek pracovního dne cs
dc.subject Industrial Engineering en
dc.subject 5S en
dc.subject TPM en
dc.subject Productivity en
dc.subject Vizualization en
dc.subject Working day shot en
dc.title Projekt zvýšení produktivity s využitím metod průmyslového inženýrství ve firmě Walker Pilana Magnetics spol. s r.o. cs
dc.title.alternative Project of productivity increase by using industrial engineering methodology in Walker Pilana Magnetics spol. s r.o. company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Říha, Miroslav
dc.date.accepted 2009-05-26
dc.description.abstract-translated This Master Thesis deals with productivity increasing by the medium of industrial engineering (IE) in the company Walker Pilana Magnetics spol. s r.o The main aim of thesis is to create a project of productivity increasing with a view to maintenance and renewals of enginery. In the theoretical part the author shortly presents field of industrial engineering and its selected method. An analytical part describes present degree of manufacturing equipment, materials flows, servicing system and general workplace degree with the view of tidiness, visualization and current maintenance. The thesis follows by a project solution, which basic content is to partly implement totally productive repairs in the pilot work place. Project solution is farther completed by a proposal of a new machine purchase and technological project updating. The diploma thesis ends with closing evaluation with view of productivity increasing of the suggest solutions. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/177 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 12487
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
křeháček_2009_dp.pdfBlocked 9.370Mb PDF View/Open
křeháček_2009_vp.pdf 27.29Kb PDF View/Open
křeháček_2009_op.pdf 42.54Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account