Projekt veřejné zakázky ve veřejné správě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt veřejné zakázky ve veřejné správě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Šindelková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-17T10:12:22Z
dc.date.available 2010-07-17T10:12:22Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8161
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce je analýza současných trendů ve veřejných zakázkách a shrnu-tí současného stavu veřejných zakázek v České republice. V diplomové práci je rovněž poukázáno na riziko korupce ve veřejných soutěží. Výstupem těchto analýz je návrh pro-jektu optimálních postupů při tvorbě zadávacího řízení dle zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. cs
dc.format 77s, 4 s příloh cs
dc.format.extent 1263803 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Veřejná zakázka cs
dc.subject zákon o veřejných zakázkách cs
dc.subject uchazeč cs
dc.subject dodavatel cs
dc.subject zadavatel cs
dc.subject zadávací dokumentace cs
dc.subject zadávací procesy cs
dc.subject nabídka cs
dc.subject metodika cs
dc.subject Public tenders en
dc.subject public tender law en
dc.subject competitor en
dc.subject procurer en
dc.subject submiter en
dc.subject contractual documents en
dc.subject contractual processes en
dc.subject offer en
dc.subject methodology en
dc.title Projekt veřejné zakázky ve veřejné správě cs
dc.title.alternative Project of Public Tenders in the Public Sector en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Prstek, Tomáš
dc.date.accepted 2009-05-25
dc.description.abstract-translated The topic of this thesis is an analysis of current trends in public sector tenders as well a summaristaion of the current state of such tenders in the Czech Republic. The thesis also deals with the subject of the risks and dangers of corruption in public sector tenders. The main output of this analysis is a suggested optimal approach and procedure methodology for projects in the course of the publication of the tender bid process in line with transpa-rency principles, and at the same time, how to deal with and prevent discrimination. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 12682
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šindelková_2009_dp.pdfBlocked 1.205Mb PDF View/Open
šindelková_2009_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
šindelková_2009_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account