Analýza pracovního prostředí a vliv na výkonnost pracovníka

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza pracovního prostředí a vliv na výkonnost pracovníka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lešingrová, Romana
dc.contributor.author Muzikantová, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-17T10:14:57Z
dc.date.available 2010-07-17T10:14:57Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8167
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou pracovního prostředí a vlivem na výkonnost pracovní-ků. V první, teoretické části práce je zpracována literární rešerše z dostupné literatury s důrazem na aktuálnost ve spojení se stále platnými poznatky i ze starší literatury. Druhá, praktická část práce je provedena ve společnosti Miele technika s.r.o. Dotazníkovým šetře-ním jsou zanalyzovány oblasti pracovního prostředí a také vliv na výkonnost pracovníků. V závěru práce jsou stanoveny problematické oblasti, které se k tematice pracovního pro-středí a výkonnosti pojí, a také jsou navržena doporučení s ohledem na rizika a přínosy pro společnost. cs
dc.format 78 cs
dc.format.extent 5989783 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Miele technika s.r.o. cs
dc.subject pracovní prostředí cs
dc.subject výkon cs
dc.subject výkonnost cs
dc.subject dotazníkový výzkum cs
dc.subject vliv prostředí na výkonnost cs
dc.subject kvantitativní výzkum cs
dc.subject Miele technika Ltd en
dc.subject working environment en
dc.subject performance en
dc.subject questionnaire en
dc.subject environment effect on performance en
dc.subject qualitative research en
dc.title Analýza pracovního prostředí a vliv na výkonnost pracovníka cs
dc.title.alternative Analysis of working environment and its effect on performance of staff en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Buriánková, Zdeňka
dc.date.accepted 2009-06-10
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with an analysis of working environment and its effect on per-formance of staff. The theoretical part contains a research of literary sources with emphasis on up-to-dateness as well as sourcing valuable information from older materials. The practi-cal part was elaborated in Miele technika Ltd. To what extent does the working environ-ment matter to the level of staff's performance is analyzed based on data from survey. The thesis is concluded with outlining the problematic points in areas of working environment and performance. The recommendations in respect with their perils and benefits for the company are added at the very end. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 11750
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
muzikantová_2009_bp.pdfBlocked 5.712Mb PDF View/Open
muzikantová_2009_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
muzikantová_2009_op.pdf 799.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account