Multimediální prezentace předmětu Databázové systémy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Multimediální prezentace předmětu Databázové systémy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prokopová, Zdenka
dc.contributor.author Žouželková, Iveta
dc.date.accessioned 2010-07-17T10:16:28Z
dc.date.available 2010-07-17T10:16:28Z
dc.date.issued 2009-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8169
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vytvořením e-learningového kurzu pro předmět databázové systémy. Jeho součástí je webová prezentace, elektronické studijní materiály a instruktážní videa. Tato práce obsahuje kompletní návrh a realizaci editovatelného webového rozhraní od jeho grafické podoby, přes technickou stránku, navigaci, kategorizaci uživatelů, až po zabezpečení. Výsledná aplikace je dostupná pod doménovým jménem ds.fai.utb.cz. V neposlední řadě se věnuje volbě programových prostředků a formátů vhodných pro výukové videosekvence. Obsahuje popis prostředí programu Adobe Captivate 4, použité audiovizuální prvky a scénáře jednotlivých snímků. cs
dc.format 88 cs
dc.format.extent 3639524 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject E-learning en
dc.subject database systems en
dc.subject multimedia en
dc.subject instructional videos en
dc.subject screen capture en
dc.subject dynamic web pages en
dc.subject E-learning cs
dc.subject databázové systémy cs
dc.subject multimédia cs
dc.subject instruktážní videa cs
dc.subject snímání obrazovky cs
dc.subject dynamické www stránky cs
dc.title Multimediální prezentace předmětu Databázové systémy cs
dc.title.alternative Multimedia presentation of the Database Systems Subject en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Čirka, Ĺuboš
dc.date.accepted 2009-06-15
dc.description.abstract-translated Thesis deals with the creation of e-learning course for the Database Systems Subject. It consists of a web presentation, electronic educational materials and instructional videos. This work contains a complete design and implementation of the edit web interface, graphical environment, technicality, navigation, user categorization and security. The final application is available under the domain name ds.fai.utb.cz. Last but not least, it deals with the choice of programming appliances and formats suitable for teaching videos. It contains a description of Adobe Captivate 4, used audio-visual elements and scenarios of each movie. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 12565
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject učební pomůcky cs
local.subject počítačem podporovaná výuka cs
local.subject multimediální prezentace cs
local.subject teaching aids en
local.subject computer-aided learning en


Files in this item

Files Size Format View
žouželková_2009_dp.pdfBlocked 3.470Mb PDF View/Open
žouželková_2009_vp.doc 292Kb Microsoft Word View/Open
žouželková_2009_op.pdf 106.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account