Hospodářská politika ČR po vstupu do EU a její dopad na rozvoj "OREA HOTELS"

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hospodářská politika ČR po vstupu do EU a její dopad na rozvoj "OREA HOTELS"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šefčík, Vladimír
dc.contributor.author Vítková, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:33:21Z
dc.date.available 2010-07-13T14:33:21Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/816
dc.description.abstract V diplomové práci hodnotím vývoj hospodářské politiky ČR po roce 1990 a formuluji stav a podstatu podnikatelské činnosti po vstupu ČR do EU. Proces strukturálních změn dělím na tři hlavní etapy: etapu - zahrnující léta 1990 až 1993, spojenou s ekonomickým poklesem, etapu - od r. 1993, spojenou s určitým ekonomickým růstem a etapu - od r. 2000, spojenou se vstupem ČR do EU. Na tomto základě hodnotím podnikatelské prostředí v ČR a podnikatelskou činnost konkretizuji na příkladu hotelového řetězce OREA HOTELS a hotelu Pyramida. Vymezuji priority rozvoje cestovního ruchu v ČR a na jejich základě v praktické části práce provádím marketingovou analýzu řetězce a zpracovávám případovou studii na hotel Pyramida. Důraz kladu na marketingové řízení řetězce OREA HOTELS a hotel Pyramida. cs
dc.format 100 s., 5 s. příloh cs
dc.format.extent 1478717 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Ubytovací průmysl cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject hotelový řetězec cs
dc.subject kapacita hotelů cs
dc.subject hromadné ubytovací zařízen cs
dc.subject hospodářská politika cs
dc.subject hospodářský růst cs
dc.subject zaměstnanost cs
dc.subject inflace cs
dc.subject poptávka cs
dc.subject nabídka cs
dc.subject podnikatelská činnost cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject produkt cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject marketingová analýza cs
dc.subject nákladová analýza cs
dc.subject hotel management en
dc.subject accommodation en
dc.subject tourism en
dc.subject integration en
dc.subject restaurant en
dc.subject hotel chains en
dc.subject hotel capacity en
dc.subject hotel establishments en
dc.subject Economic policy en
dc.subject economic growth en
dc.subject employment en
dc.subject inflation en
dc.subject demand en
dc.subject supply en
dc.subject business activity en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing mix en
dc.subject customer en
dc.subject product en
dc.subject distribution en
dc.subject communication en
dc.subject marketing analysis en
dc.subject costs analysis en
dc.title Hospodářská politika ČR po vstupu do EU a její dopad na rozvoj "OREA HOTELS" cs
dc.title.alternative Economic Policy of the Czech Republic after the Enlargement of the EU and it's Impact on "OREA HOTELS" Development en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Odehnal, Lubomír
dc.date.accepted 2006-06-08
dc.description.abstract-translated In Master thesis I evaluate the progress of economic policy of the Czech republic after 1990 and formalize status and the principle of the enterprise activity of the Czech republic after entry to the EU. There are three main periods of structural adjustment: period contained years 1990 to 1993 that is connected with economic depression, period from the year 1993 that is connected to economic progression, and the period from the year 2000 that is in connection with entry of the Czech republic to the EU. On this principle I evaluate entrepreneurial environment of the Czech republic and entrepreneurial activity is concretizated on an example of the OREA HOTELS network and the Piramida hotel. I allocate the development priorities of travel movement in Czech republic and on its basement maintain marketing string analysis and process the case study on the Piramida hotel. I lay stress on operating of the OREA HOTELS and Piramida hotel marketing string. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3994
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vítková_2006_dp.pdfBlocked 1.410Mb PDF View/Open
vítková_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
vítková_2006_op.doc 1.979Mb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account