Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru s využitím finanční analýzy ve firmě Tehos s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru s využitím finanční analýzy ve firmě Tehos s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tučková, Zuzana
dc.contributor.author Ondrášová, Vendula
dc.date.accessioned 2010-07-17T10:21:41Z
dc.date.available 2010-07-17T10:21:41Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8183
dc.description.abstract Teoretické poznatky týkající se investičních projektů, jejich klasifikace, zdrojů financování a popis jednotlivých fází investičního záměru. Teoretické poznatky spojené s finanční ana-lýzou, uživatelé a zdroje analýzy, dále popis jednotlivých finančních ukazatelů. Identifika-ce peněžních toků investičního projektu a popis jednotlivých metod hodnocení investičních záměrů. Zpracování finanční analýzy společnosti Tehos s.r.o. a její zhodnocení, dále popis plánovaného investičního záměru, včetně klasifikování kapitálových výdajů a peněžních příjmů. Výpočet jednotlivých metod hodnocení efektivnosti investičních projektů a vlastní doporučení společnosti. cs
dc.format 67 s., 5 s. tab. příloh. cs
dc.format.extent 1484294 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject investice cs
dc.subject klasifikace investic cs
dc.subject zdroje financování cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject finanční ukazatele cs
dc.subject kapitálové výdaje cs
dc.subject peněžní příjmy cs
dc.subject čistá současná hodnota cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject doba návratnosti cs
dc.subject vnitřní výnosové procento cs
dc.subject investment en
dc.subject classification of investment en
dc.subject financial resources en
dc.subject financial analysis en
dc.subject financial indicators en
dc.subject capital expenses en
dc.subject monetary earnings en
dc.subject net present value en
dc.subject profitability en
dc.subject payback period en
dc.subject internal rate of return en
dc.title Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru s využitím finanční analýzy ve firmě Tehos s.r.o. cs
dc.title.alternative The evaluation of effectiveness of investment intention using financial analysis in company Tehos s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Skopalík, Aleš
dc.date.accepted 2009-06-09
dc.description.abstract-translated Theoretical knowledge related to the capital projects, their classification, financial re-sources and the description of the individual phases of the investment project. Theoretical knowledge connected with the financial analysis, users and resources of the analysis and the description of the individual financial indicators. Cash flow identification of the capital project and a description of the individual methods used for the evaluation of the invest-ment projects. Financial analysis processing of the Tehos s.r.o. company and its evaluation and a description of the planned investment project, including the capital expense plus the financial income. Calculation of the individual methods of effectiveness evaluation of the capital projects and my recommendation for the company. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 10824
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
ondrášová_2009_bp.pdf 1.415Mb PDF View/Open
ondrášová_2009_vp.doc 42Kb Microsoft Word View/Open
ondrášová_2009_op.doc 58Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account