Analýza životního stylu zákazníků společnosti McDonald's

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza životního stylu zákazníků společnosti McDonald's

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Beranová, Alice
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:33:54Z
dc.date.available 2010-07-13T14:33:54Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/819
dc.description.abstract Ve své diplomové práci představuji a hodnotím současný stav společnosti McDonald's a jejích zákazníků. Analyzuji životní styl těchto zákazníků, a to především životní styl významné cílové skupiny společnosti McDonald's matky s dětmi. Výzkum životního stylu, který jsem uskutečnila, byl zároveň také zaměřen na program "Go Active". S tímto programem se v současné době společnost McDonald's snaží o zásadní změnu vnímání a komunikaci obsahu své značky na veřejnosti. Souvisí to nejen s propagací zdravého způsobu stravování, ale celkově se zdravým životním stylem. V praktické části se zaměřuji na vyhodnocení výsledků marketingového výzkumu a na svůj návrh komunikačních aktivit programu "Go Active". cs
dc.format 69 cs
dc.format.extent 1052293 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject McDonald's cs
dc.subject kultura cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject spotřebitel cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject restaurace cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject produkt cs
dc.subject společnost cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject franchising cs
dc.subject strategie cs
dc.subject reklama cs
dc.subject program Go Active cs
dc.subject analýza cs
dc.subject cíl průzkumu cs
dc.subject metoda průzkumu cs
dc.subject aktivity cs
dc.subject McDonald's en
dc.subject culture en
dc.subject life style en
dc.subject consumer en
dc.subject customer en
dc.subject target group en
dc.subject restaurant en
dc.subject quality en
dc.subject product en
dc.subject company en
dc.subject sales support en
dc.subject communication en
dc.subject franchising en
dc.subject strategy en
dc.subject advertising en
dc.subject programmed Go Active en
dc.subject analysis en
dc.subject target of exploration en
dc.subject method of research en
dc.subject activities en
dc.title Analýza životního stylu zákazníků společnosti McDonald's cs
dc.title.alternative Analyse the lifestyle of customers of the fast food chain McDonald's en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Prachař, Štěpán
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.description.abstract-translated The theme of my dissertation is the introduction and evaluation of the fast food chain Mc Donald's and their customers. I have analysed the lifestyle of these customers and primarily the lifestyle of one of their target groups, mothers with children. I have attempted to link my research an lifestyle with the Mc Donald's programme "Go Active". Mc Donald's is trying to fundamentally change public perception of themselves at the moment. It as sought to introduce not only a healthier choice of meals but a helthier lifestyle over all. In the practical part of this thesis I have focused on the evaluation of the results of market research and my proposal of communication activities for the "Go Active" programme. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2750
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
beranová_2006_dp.pdfBlocked 1.003Mb PDF View/Open
beranová_2006_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
beranová_2006_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account