1. Teoretická část: Interaktivní film z pohledu jeho tvůrce. 2. Praktická část: Interaktivní film "Pohádka" - scénář.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Interaktivní film z pohledu jeho tvůrce. 2. Praktická část: Interaktivní film "Pohádka" - scénář.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Párnický, Stanislav
dc.contributor.author Bártek, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-17T10:46:07Z
dc.date.available 2010-07-17T10:46:07Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8227
dc.description.abstract Práce řeší fenomén interaktivního filmu a následný přístup k jeho scénáři. V první části sleduje stručné shrnutí historie interaktivního filmu, na jejímž základě se v druhé a třetí části seznámíme s teoretickými a praktickými přístupy při tvorbě scénáře interaktivního biografu. Tato diplomová práce je koncipována jako pohled tvůrce na interaktivní film. cs
dc.format 63 cs
dc.format.extent 8254739 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject interaktivní film cs
dc.subject Kinoautomat cs
dc.subject scénář cs
dc.subject pohádka cs
dc.subject interaktivita cs
dc.subject divák cs
dc.subject hra cs
dc.subject Interactive Cinema en
dc.subject Kinoautomat en
dc.subject Screenplay en
dc.subject Fairy tale en
dc.subject Interactivity en
dc.subject Spectator en
dc.subject Game en
dc.title 1. Teoretická část: Interaktivní film z pohledu jeho tvůrce. 2. Praktická část: Interaktivní film "Pohádka" - scénář. cs
dc.title.alternative 1. Theoretical Part: Interactive Cinema from the Perspective of It's Creator. 2. Practical Part: Interactive Cinema "Fairytale" - Screenplay. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Labík, Ludovít
dc.contributor.referee Slavíková, Hana
dc.date.accepted 2009-05-26
dc.description.abstract-translated This thesis is solving phenomenon of interactive cinema and resulting way to its screenplay. In the first part it is following short summary of interactive cinema history. Then it is introduce theoretical and practical principles in working on interactive cinema screenplay in second and third part. This diploma thesis is conceived as a view of author of interactive cinema. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/183 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Audiovize cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Audiovision Arts en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 8256
dc.date.assigned 2008-12-11
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bártek_2009_dp.pdfBlocked 7.872Mb PDF View/Open
bártek_2009_vp.doc 77Kb Microsoft Word View/Open
bártek_2009_op.doc 92Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account