Zhodnocení bonity firmy Obal Print, s.r.o. a návrh optimálního způsobu financování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zhodnocení bonity firmy Obal Print, s.r.o. a návrh optimálního způsobu financování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vavřička, Martin
dc.contributor.author Vrbová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:34:40Z
dc.date.available 2010-07-13T14:34:40Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/822
dc.description.abstract Celá práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části se nejprve věnuji literárnímu průzkumu v oblasti finanční analýzy, kde se z dostupných zdrojů snažím podat co nejpřesnější obraz o její podstatě pro podniky a pro jiné uživatele jako je banka. Dále se zabývám popisem metod, pomocí kterých je možno určit bonitu firmy. Tyto analýzy následně aplikuji na podmínky dané společnosti. Výsledky využívám k hodnocení současné finanční situace firmy. Na základe tohoto hodnocení navrhuji potřebná opatření. cs
dc.format 63 s, 3 s. tab. příloh cs
dc.format.extent 377354 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject bonita cs
dc.subject analýza souhrnných ukazatelů cs
dc.subject soustavy poměrových ukazatelů cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject reliability en
dc.subject analysis of summary rations en
dc.subject analysis of scheme of rations en
dc.title Zhodnocení bonity firmy Obal Print, s.r.o. a návrh optimálního způsobu financování cs
dc.title.alternative Evaluation of the reliability of the company Obal Print, s.r.o. and suggestion of optimal way of financing. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-24
dc.description.abstract-translated The whole thesis is devided into two main parts. The theoretic part firstly includes the literature research in the area of financial analysis, where I am trying in the view of available resources to render the most exact picture about its importance for the comapnies and for the other users like a bank. Description of a methods used for determination of reliability is next point of the theoretic part. Then I apply these analyses on the conditions of the company. I use the results of these analyses for the evaluation of the present financial situation in the company. On the base of this evaluation I design the needed precautions. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2579
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vrbová_2006_bp.pdfBlocked 368.5Kb PDF View/Open
vrbová_2006_vp.pdf 179.8Kb PDF View/Open
vrbová_2006_op.pdf 330.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account