Vliv přídavků retardérů hoření na výsledné vlastnosti polymerů.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv přídavků retardérů hoření na výsledné vlastnosti polymerů.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Habrová, Veronika
dc.contributor.author Langerová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-17T11:07:45Z
dc.date.available 2010-07-17T11:07:45Z
dc.date.issued 2009-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8265
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na studium vlivu přídavku retardačních systémů na výsledné vlastnosti polymerních směsí. V teoretické části lze nalézt nejen přehled běžně komerčně dostupných typů retardérů hoření používaných ke snížení hořlavosti polymerních materiálů, ale také např. popis základních technik hodnocení odolnosti proti šíření plamene. Prakticky byly u vybraných polymerních směsí se sníženou hořlavostí sledovány především reologické a mechanické vlastnosti. Z dalších důležitých vlastností byl sledován vliv přídavku retardérů hoření na termooxidační stabilitu. Výsledky práce ukazují, že přídavek retardéru hoření více či méně ovlivňuje všechny sledované vlastnosti. Intenzita vlivu je závislá především na typu retardéru hoření, na jeho koncentraci, popř. na typu polymerní matrice. cs
dc.format 100 s. cs
dc.format.extent 2568385 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Retardéry hoření cs
dc.subject mechanické a reologické vlastnosti cs
dc.subject termooxidační stabilita cs
dc.subject polyolefiny cs
dc.subject UL 94 cs
dc.subject Flame retardants en
dc.subject mechanical and rheological properties en
dc.subject thermooxidation stability en
dc.subject polyolefins en
dc.subject UL 94 en
dc.title Vliv přídavků retardérů hoření na výsledné vlastnosti polymerů. cs
dc.title.alternative The Influence of Flame Retardant Additives on Final Properties of Polymers. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Stěnička, Martin
dc.date.accepted 2009-06-10
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the impact of addition of various retardation systems on final polymer compound properties. Not only the overview of commercially available types of flame retardants used for reaching inflammability of plastics, but also, for example, the description of basic flammability tests can be found in the theoretical part. As for the practical point of view, in particular the rheological and mechanical properties of prepared flame retarded compounds were investigated. The thermooxidation stability is another important characteristics being observed. The thesis results show that flame retardant addition influences more or less each of monitored properties. The impact significance mainly depends on the type of flame retardant, its concentration, eventually on the type of polymeric matrix. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie a management cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 10746
dc.date.assigned 2009-02-11
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
langerová_2009_dp.pdfBlocked 2.449Mb PDF View/Open
langerová_2009_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
langerová_2009_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account