Návrh vstřikovací formy pro zadaný díl včetně optimalizace chlazení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh vstřikovací formy pro zadaný díl včetně optimalizace chlazení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staněk, Michal
dc.contributor.author Malošek, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-17T11:16:53Z
dc.date.available 2010-07-17T11:16:53Z
dc.date.issued 2009-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8282
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením vstřikovací formy pro zadaný plastový výrobek a jejími následnými komplexními analýzami. První částí je literární studie, ve které je popsána problematika návrhu a možnosti konstrukčních řešení vstřikovacích forem. V praktické části je popis zadaného výrobku včetně jeho 3D modelu, údajích o vstřikovaném materiálu a stroji. Dále je zde uveden popis funkce a řešení navržené vstřikovací formy včetně úplné analýzy vstřikovací formy. Konstrukce byla provedena v programu Catia V5 R18 za podpory simulačního softwaru Moldflow Plastics Insight 6.2. Práce byla provedena ve spolupráci s firmou Hella Autotechnik, s.r.o. cs
dc.format 108 s. cs
dc.format.extent 20039794 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject vstřikování cs
dc.subject vstřikovací forma cs
dc.subject polymer cs
dc.subject konstrukce cs
dc.subject plast cs
dc.subject injection molding en
dc.subject injection mold en
dc.subject polymer en
dc.subject construction en
dc.subject plastic en
dc.title Návrh vstřikovací formy pro zadaný díl včetně optimalizace chlazení cs
dc.title.alternative Design of injection mold for plastic part include optimization of mold cooling en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šanda, Štěpán
dc.date.accepted 2009-06-03
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the constructional solution of injection mold for required plastic part and with analysis of injection molding process. The first part of this work is literature review. Here is described problematic of design and possibilities of construction resolutions of injection molds. The second part is a practical. In this part is description of required plastic part, drew 3D model of the part, selection of material, injection molding machine and next is here description of designed injection mold include full analysis of injection mold. Construction was performed in software Catia V5 R18 with a support of simulator software Moldflow Plastics Insight 6.2. Project was made in cooperation with company Hella Autotechnik, s.r.o. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 11660
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
malošek_2009_dp.pdfBlocked 19.11Mb PDF View/Open
malošek_2009_vp.doc 39Kb Microsoft Word View/Open
malošek_2009_op.zip 17.29Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account