Firemní docházkový systém s možností využití čipových karet

DSpace Repository

Language: English čeština 

Firemní docházkový systém s možností využití čipových karet

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilhavý, Radek
dc.contributor.author Štolpa, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-17T11:19:34Z
dc.date.available 2010-07-17T11:19:34Z
dc.date.issued 2009-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8288
dc.description.abstract Firemní docházkový systém slouží pro evidenci docházky zaměstnanců do práce. Systém je určen k evidenci a automatickému zpracování statistik pohybu osob po objektu, ve kterém je integrován. Pro vstup dat je použit bezdotykový systém snímající RFID karty. Takto získaná data je možné zobrazit a upravit pomocí webové aplikace. Ta slouží i pro sledování různých statistik. Aplikace je vytvořena pomocí technologie ASP.Net a je přístupná po ověření uživatele pomocí přihlašovacího jména a hesla. Jedná se o zcela nový systém evidence docházky, který je schopen komunikovat s více typy vstupních zařízení a není nutné stálé spojení se serverem. cs
dc.format 72 s. cs
dc.format.extent 3257326 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject attendance system en
dc.subject touch-free input system en
dc.subject terminal CHIYU BF-870M en
dc.subject RFID cards en
dc.subject attendance evidence en
dc.subject Docházkový systém cs
dc.subject bezkontaktní vstupní systém cs
dc.subject terminál CHIYU BF-870M cs
dc.subject RFID karty cs
dc.subject evidence docházky cs
dc.title Firemní docházkový systém s možností využití čipových karet cs
dc.title.alternative Company Attendance System with posibility to use chip cards en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mlčoch, Tomáš
dc.date.accepted 2009-06-16
dc.description.abstract-translated Company attendance system is usable for attendance evidence of employees at work. System is intended for overview and automatical data processing and movement of persons in covered objects. Touch-free RFID card system is used for data input. It is possible to show and correct loaded data by web application, and serves for different statistics. Application is made on ASP.net technology and it is open after verification of user by name and password. It is just new-made system of attendance evidence, which is able to communicate with many of input devices without online connection to server. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 12543
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
štolpa_2009_dp.pdfBlocked 3.106Mb PDF View/Open
štolpa_2009_vp.doc 293.5Kb Microsoft Word View/Open
štolpa_2009_op.doc 256.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account