Aplikace metod ekonomické analýzy ve společnosti ICOM transport a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikace metod ekonomické analýzy ve společnosti ICOM transport a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří cs
dc.contributor.author Mittner, Michal cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T11:25:01Z
dc.date.available 2014-05-27T23:00:28Z
dc.date.issued 2009-05-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8304
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá aplikací metod finanční analýzy ve společnosti ICOM transport a.s. V teoretické části je popsána finanční analýza jako taková a je zde uvedeno několik možných metod jejího tvoření. V praktické části se blíže charakterizuje společnost a provádí finanční analýza danými metodami. V závěru dochází ke shrnutí nejdůležitějších údajů a navrhují se možná opatření pro zlepšení stavu podniku. cs
dc.format 43 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 634083 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 27.05.2014 cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject elementární metody finanční analýzy cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject fundamental methods of financial analysis en
dc.subject ratios en
dc.subject financial statements en
dc.title Aplikace metod ekonomické analýzy ve společnosti ICOM transport a.s. cs
dc.title.alternative Metods of economic analysis in ICOM transport a.s. company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zemánek, Pavel cs
dc.date.accepted 2009-06-10 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the application of methods of financial analysis in ICOM transport as in the theoretical part is described as such, financial analysis and a number of possible methods of its formation. In the practical part is further characterized by the company and make the financial analysis of the methods. In conclusion, there is a summary of key data and propose possible measures to improve the state enterprise en
dc.description.department Institut bezpečnostních technologií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/133 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13251
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
mittner_2009_bp.pdfBlocked 619.2Kb PDF View/Open
mittner_2009_vp.pdf 110.2Kb PDF View/Open
mittner_2009_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account