Modelové zařízení pro zjišťování reakcí zatíženého nosníku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Modelové zařízení pro zjišťování reakcí zatíženého nosníku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rulík, František
dc.contributor.author Číž, Radek
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:37:10Z
dc.date.available 2010-07-13T14:37:10Z
dc.date.issued 2006-06-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/831
dc.description.abstract Hlavním cílem této bakalářské práce bylo navrhnout,vypracovat výrobní dokumentaci a vyrobit přípravek pro měření reakcí zatíženého nosníku. Teoretická část práce se zabývá způsoby zatížení nosníku a výpočtem reakcí. Praktická část zahrnuje návrhy jednotlivých konstrukčních alternativ uspořádání přípravku, sestavení úloh pro laboratorní cvičení, výsledky praktického měření a zhodnocení přípravku. cs
dc.format 61 cs
dc.format.extent 2200757 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject nosník cs
dc.subject uložení nosníku cs
dc.subject zatížení cs
dc.subject síly cs
dc.subject vazbové síly cs
dc.subject reakce cs
dc.subject dynamometr cs
dc.subject girder en
dc.subject mounting of girder en
dc.subject load en
dc.subject force en
dc.subject attachment forces en
dc.subject reaction force en
dc.subject dynamometer en
dc.title Modelové zařízení pro zjišťování reakcí zatíženého nosníku cs
dc.title.alternative Simulation device for determination of loaded girder response en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Volek, František
dc.date.accepted 2006-06-14
dc.description.abstract-translated The main goals of this bachelor thesis was to design, draw up production documentation and construct a device for determination of reactions of loaded girder. The theoretical part of thesis deals with methods of loading the girder and reactions calculations. The practical part includes drafts of individual design alternatives of the device, compilation of assignments for laboratory practice, results of practical measurement and valuation of device. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 1289
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
číž_2006_bp.pdfBlocked 2.098Mb PDF View/Open
číž_2006_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open
číž_2006_op.doc 39Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account